Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Pokračujeme

Rok 2016 pokračuje skvelo. Februárová konferencia s Guillermom Preinom nás upevnila v tom, že ideme správnym smerom. Na Guillermovu službu, kázne a modlitby môžeme povedať iba: Amen. Pre nás je povzbudením, že to, čomu hovoríme prebudenie, nie je iba chiméra, ale že aj my môžeme očakávať to, čo sa deje v Argentíne. Po celej krajine tam vyrástli zbory, ktoré majú niekoľko tisíc členov, a ich vplyv v spoločnosti je značný. Guillermo Prein je veľmi príjemný človek a mám radosť z toho, že pozvanie na ďalšiu službu prijal bez váhania. 

Stále je dôležité pripomínať si, ako sa Boh pozerá na tento svet. S lás-kou očakáva návrat márnotratných synov, tých, ktorí spoznali, že skutočná láska, bezpečie a život je u Nebeského Otca. Preto sa teším, že aj vo februári sme krstili nových bratov a sestry. Starších kresťanov upozorňujem, aby sa v príbehu z Lukáša 15 nestotožnili s postojom staršieho brata, ktorý bol unavený zo služby Otcovi a omietol sa veseliť, keď sa jeho mladší brat vrátil domov. S láskou vítajte v cirkvi novoobrátených. Je v tom obnova radosti, ale aj naplnenie potrieb. 

Dňa 5. marca 2016 sa konajú na Slovensku parlamentné voľby. Biblia nikde neučí, aby sme sa nezaujímali o kráľov a o ľudí v moci postavených. Máme povinnosť sa za nich modliť a, vďaka Bohu, môžeme si ich aj zvoliť. Preto povzbudzujem všetkých, aby ste sa na voľbách zúčastnili ako rozumní a zodpovední občania štátu. Nech nám Boh dá takých vladárov, ktorí nebudú brániť rozvoju cirkvi, budú mať na mysli verejné blaho a nebudú myslieť iba na svoje vrecká a stranícke kasy.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme