„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Učiteľ roka Ray Coe

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Jack Coe (1918-1956)|Logos 11 / 2006 | Branislav Duriš |Osobnost
Naša podpora v Ugande začiatkom roka 2016|Logos 3 / 2016 | Jaroslava Marcienková|Aktuálně
Zimné podujatia Kresťanského spoločenstva Milosť|Logos 2 / 2018 | Daniel Šobr |Ze života církve
Dr. Bill Moore na Slovensku|Logos 2 / 2010 | Peter Málik |Ze života církve
Pokračujeme|Logos 1 / 2014 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme