Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Ježišov spôsob služby mladým

Článek bude zveřejněný později.Související články

Ježišov posledný príkaz|Logos 3 / 2011 | Tibor Ruff |Vyučování
Fenomén Reinhard Bonnke|Logos 2 / 2010 | Daniel Šobr |Aktuálně
Biblický spôsob ako prijať Ducha Svätého|Logos 12 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučování
Prečo jazyky?|Logos 6 / 2010 | E. Hagin Kenneth |Vyučování
Jak získat své blízké pro Pána|Logos 12 / 2011 | Kenneth E.Hagin|Vyučování