Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)


Související články

Posledný konflikt|Logos 1 / 2019 | Michal Tausk|Vyučování
Mohamed posledný prorok?|Logos 11 / 2007 | Veronika Kováčová |Světová náboženství
Ježišov spôsob služby mladým|Logos 4 / 2013 | A. Aker Shawn|Ze světa
Čiňte učeníkov!|Logos 5 / 2017 | Jaroslav Kříž |Téma
Pokračujeme|Logos 11 / 2014 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme