A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Perzekúcie voči rasovo prenasledovaným

Článek bude zveřejněný později.Související články

Perzekúcie voči rasovo prenasledovaným|Logos 1 / 2013 | Stanislav Mičev|Z historie
Perzekúcie voči rasovo prenasledovaným|Logos 6 / 2013 | Stanislav Mičev|Z historie
Odveká nenávisť voči židom|Logos 1 / 2010 | Bohuslav Šlichtík |Téma
Náš dlh voči Izraelu: kniha „Najväčší biznis môjho života“|Logos 12 / 2009 | Miroslav Iliaš |Reportáž
Antisemitizmus|Logos 1 / 2010 | Miroslav Iliaš |Téma