Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Perzekúcie voči rasovo prenasledovaným

Článek bude zveřejněný později.Související články

Perzekúcie voči rasovo prenasledovaným|Logos 1 / 2013 | Stanislav Mičev|Z historie
Perzekúcie voči rasovo prenasledovaným|Logos 6 / 2013 | Stanislav Mičev|Z historie
Odveká nenávisť voči židom|Logos 1 / 2010 | Bohuslav Šlichtík |Téma
Náš dlh voči Izraelu: kniha „Najväčší biznis môjho života“|Logos 12 / 2009 | Miroslav Iliaš |Reportáž
Antisemitizmus|Logos 1 / 2010 | Miroslav Iliaš |Téma