Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Kult nenávisti

Obsah bude brzy zveřejněn.Související články

Odveká nenávisť voči židom|Logos 1 / 2010 | Bohuslav Šlichtík |Téma
Žehnanie pochádza z dobrého pokladu srdca|Logos 2 / 2008 | Ákos Nemes|Převzato z Új Exodus
1. a 2. list Tesaloničanom|Logos 8 / 2018 | Martin Vincurský|Vyučování
Kouzlo Vánoc|Logos 12 / 2006 | Daniel Šobr |Téma
Obrazy a ich bohovia|Logos 5 / 2017 | Martin Vincurský|Historie