Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Last Folio

Článek na internetu zveřejníme později.

 

Časopis si můžete koupit na této adrese: www.milost.cz/logos/predplatneSouvisející články

Pastieri, ovce a vlci|Logos 6 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma