Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Logos říjen 2013


Logos Říjen 2013

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Všetkých pozdravujem a prajem Božie požehnanie. Čtěte víc...