A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Logos říjen 2013


Logos Říjen 2013

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Všetkých pozdravujem a prajem Božie požehnanie. Čtěte víc...