A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Pokračujeme

Všetkých pozdravujem a prajem Božie požehnanie. Ospravedlňujem sa, že Logos, ktorý držíte v ruke, vychádza trochu neskôr. Má to svoje dôvody. Budeme sa usilovať, aby ďalšie dvojčíslo vyšlo ešte do konca roku. Od januára sa vraciame k mesačníku, pravdepodobne v novom formáte.

Vieme, že práve prebiehajúce jesenné obdobie je spojené s mnohými okultnými tlakmi. Preto vás povzbudzujem, aby ste sa nedali zmalátniť a v Božej sile úspešne rok dokončili.

Pre to, aby sme čo najefektívnejšie konali Božiu prácu, začali sme okrem centrálnych konferencií robiť aj regionálne. Jedna bola v Prahe (reportáž nájdete v tomto čísle), 16.11.2013 prebehla v Košiciach a 7.12.2013 bude konferencia v Bratislave. Tieto stretnutia plnia svoj účel. Oslavujeme Pána, vyučujeme, povzbudzujeme sa, na každej konferencii sa krstia ľudia a obracajú sa ďalší.

Na košickej konferencii sme sa ďalej zaoberali témou prebudenia. Na príkladoch judských kráľov, ktorí hrali v dejinách spásy pozitívnu úlohu, sme sa vyučovali, čo máme aj my robiť, aby sme boli nositeľmi prebudenia:

1. Každý kráľ, ktorý chcel prinavrátiť Izrael k Hospodinovi, začal čistiť zem, boriť modly, cudzie kulty, ktoré sa primiešali k Božiemu slovu. Preto aj my máme neľahkú úlohu zboriť všetky stredoveké povery, ktorým ľudia veria a sú proti Božiemu slovu.

2. Začali vyučovať Božie slovo, oboznamovať ľud s nariadeniami zákona.

Aj my sa snažíme Božie slovo (Bibliu) šíriť všetkými možnými spôsobmi.

3. Snažili sa obnoviť bohoslužbu a prebudenie stabilizovať. Musíme mať vlastné budovy, školy, médiá atď. Pripomínam, že ešte stále máme podanú žiadosť o registráciu, ešte stále nám nebolo vyhovené. Predstavte si, už začne ôsmy rok.

4. Každý kráľ sa musel osvedčiť v boji a poraziť rôznych nepriateľov. Ani my nie sme naivní a vieme, že diabol kladie rozvoju cirkvi rôzne nástrahy, navyše máme výhodu, že sme služobníkmi Novej zmluvy, to znamená, že víťazstvo je na našej strane.

5. Je treba dôjsť až do konca. Nie každý kráľ slúžil Pánovi v starobe tak horlivo ako v prvých rokoch svojho kraľovania. Takže, vydrž! Vráť sa do prvej lásky, ako si naštartoval, tak vydrž až do konca.

Pokračujeme.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme