Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Letné tábory 2012

Detský tábor - Bystrá 2012

logos-leto2012-detsky-tabor-1.jpg

„D-Á-V-I-D – aj ja chcem taký byť!“, znelo každý deň počas druhého júlového týždňa, kedy sa opäť po roku konal detský tábor.

V nedeľu večer približne 126 účastníkov tábora vytvorilo na čele s kráľom Dávidom veľkú družinu, ktorú na konci týždňa čakala dôležitá úloha – dobyť Jebuzejskú pevnosť. Každé ráno sa družina po oddieloch stretávala na porade, na ktorej sa deti dozvedali vždy čosi nové z Dávidovho života a aj to, ako treba byť odvážny, mať vieru a chváliť Boha. Na dobývanie sa treba riadne pripraviť, a tak deti naberali kondičku v „Dávidovskom osemboji“. V súťaži „Goliáš“ sa priučili streľbe z praku, luku, vzduchovky a hodu granátom. V Tarzánii na Táloch preliezli rôzne prekážky, boli sa kúpať v hoteli Partizán, zajazdili si na koňoch. Ako ľahko sa dá prísť o vlastnú vlajku, zistili v šiškovej vojne, a to, že sa treba starať okrem seba aj o druhých, si vyskúšali v hre „Pastier a ovečka“. Každý člen družiny si vylosoval svoju „ovečku“, o ktorú sa potom staral. Niektorí „pastieri“ svoje „ovečky“ vykrmovali kadejakými dobrotami, iní po nich zase upratovali. A keďže bojovník má byť nielen zdatný, ale aj bystrý, absolvovali kvíz Peťa Málika z vedomostí všeobecných aj biblických.

Takto vytrénované sa deti vo štvrtok vydali na popud kráľa Dávida dobyť Jebuzejskú pevnosť. Cestou sa občerstvili v beduínskom „Kosher bufete“, pomohli pastierovi, ktorého prepadli, žene pri prameni potoka Gíchon a vyslobodili Yasmínku zajatú lúpežnou zberbou. Na hranici kmeňa Benjamin odovzdali jedno z Dávidových pečatidiel, aby strážnikovi dokázali, že sú priatelia a potom už len stačilo nájsť spôsob, ako sa dostať do pevnosti, k čomu im pomohli postupne získavané indície.

Po celodennej námahe nás vždy pred večerou čakalo zhromaždenie, kde sme postupne sledovali Dávidov život od pomazania za kráľa, cez porazenie Goliáša, prenesenie truhly zmluvy, Míchaľ, priateľstvo s Jonatánom až po neslávnu epizódu s Batšebou. Hlavných úloh sa perfektne ujali Daniel Šobr ako prorok a Peťo Málik ako Dávid.

Posledný večer sme si nenechali pokaziť ani dažďom. Za veľkého potlesku sa v spoločenskej miestnosti rozdali diplomy malým aj veľkým, prednieslo sa pár rozlúčkových slov a pri tónoch izraelskej klasiky sa všetci roztancovali.

Dúfam, že deti si z tábora okrem veľkého množstva cien a diplomov, odniesli aj krásne spomienky. Tak zase o rok!

Martina Jasíková

 

 

Tínedžerský tábor - Krpáčovo 2012

logos-leto2012-tinedzersky-tabor.jpg

Druhý júlový týždeň sa v krásnom prostredí Nízkych Tatier konal tábor pre tínedžerov z našich zborov. V nedeľu podvečer ich rodičia priviezli do hotela Hydro v Krpáčove a tu začal týždeň plný hier, športových aktivít a spoločných stretnutí pri Božom slove.

Prvý úvodný večer patril vzájomnému zoznamovaniu sa, rozdeleniu do oddielov a určeniu si pravidiel správania sa na tábore. Na druhý deň ráno po raňajkách a spoločnom stretnutí pri Božom slove začalo športové zápolenie jednotlivých oddielov. Prenášanie vody, streľba zo vzduchovky, nosenie ťažkého bremena, prehadzovanie papierových loptičiek na súperovu polovicu ihriska a rôzne vedomostné súťaže zaplnili celé pondelkové dopoludnie. Popoludnie patrilo oddychu. No našli sa aj vytrvalci, ktorí si čas vyplnili loptovými hrami, pingpongom, skákaním na trampolíne či hraním bedmintonu. Celý areál hotela totiž ponúkal obrovské možnosti pre oddych a športové vyžitie. Keďže neďaleko hotela sa nachádza jazero, využili sme slnečné počasie a s deťmi sme sa k nemu išli prejsť. Pondelkový večer sme strávili vonku pri ohni. Na záver dňa nechýbala ani predpoveď počasia. Každý večer si totiž niekoľko detí pripravilo predpoveď počasia, kde humorným spôsobom zhrnuli aktivity daného dňa a predniesli predpoveď na deň nasledujúci. Bolo to skutočne zábavné a často so značnou dávkou básnického talentu.

V utorok ráno nás čakala cesta na Tále, kde sme strávili takmer celý deň zdolávaním prekážok v lanovom parku Tarzánia a čľapkaním sa v bazéne v neďalekom hoteli. Plní zážitkov sme sa v podvečer vrátili do nášho hotela.

V stredu doobeda dievčatá pripravovali vynikajúce koláče a chlapci pracovali na výrobe plastovej lode. Poobede bolo úlohou každého oddielu preštudovať 5. kapitolu Listu Galaťanom, z ktorej potom písali test. Na naše prekvapenie, všetci študovali a písomku zvládli veľmi dobre. Poobede sme išli slávnostne spustiť loď na hladinu jazera a jej stavitelia sa ako prví mohli na nej preplaviť na druhý breh. Tam ich už čakali ostatní, ktorí sa na nej tiež mohli plaviť. A keďže chlapci dovolili dievčatám povoziť sa na lodi, tie ich za odmenu po večeri ponúkli pripravenými koláčmi. Potom, ako každý večer, sme sa stretli v spoločenskej miestnosti, kde sa po predpovedi počasia dostal k slovu jeden z vedúcich, aby sa deťom prihovoril a povedal im niečo z Božieho slova. Tento večer spestrila aj prednáška našej zdravotníčky, pani doktorky Silvie Hroncovej, ktorá si pre deti pripravila prednášku o tom, ako správne poskytnúť prvú pomoc zranenému alebo topiacemu sa človeku. Po nej si mohli deti sami na figuríne vyskúšať techniku oživovania. Bolo to pre všetkých určite zaujímavé a zároveň veľmi poučné.

Štvrtok bol mierne upršaný, ale to nám až tak neprekážalo. Niektoré deti sa šli ešte raz kúpať do hotela na Táloch a tie, čo zostali v hoteli, sa venovali workshopom a vyrábali si rôzne náramky, náušnice či obrázky. Poobede sa vyčasilo, a tak sme sa prešli k prameňu Sama Chalupku. Večer sme si spríjemnili hrou „5 proti 5“. Súťaž mala úspech nielen u účinkujúcich z radov detí, ale aj u divákov.

V piatok sme si pre deti pripravili súťaž s názvom „Boyard“, kde si opäť ako oddiely zmerali svoje sily. Úlohou každého oddielu bolo na jednotlivých stanovištiach, ktoré boli rozmiestnené v okolí hotela, splniť dané úlohy a získať tak čo najviac bodov. Založiť oheň v čo najkratšom čase, streľba zo vzduchovky, prekážkový beh a rôzne vedomostné úlohy, ktoré otestovali nielen ich pozornosť, ale aj preskúšali ich poznatky z Božieho slova. Počas tejto súťaže mali možnosť otestovať svoje vedomosti, ktoré nadobudli v stredu večer a získať čo najviac bodov z otázok týkajúcich sa prvej pomoci a jej praktickej ukážky. Poobede sa však rozpršalo, tak sme posledné chvíle na tábore museli stráviť v hoteli. Niektorí strávili čas pri premietanom filme, iní zase na workshopoch. Posledný večer tábora patril odmeňovaniu. Cenu dostal každý účastník tábora, no boli aj takí, ktorí boli špeciálne odmenení, napríklad, za príkladnú čistotu v izbe, za príkladné správanie alebo za pomoc kamarátovi. Odmenených bolo skutočne veľa a každý si z množstva cien mohol vybrať tú svoju.

Všetko má svoj koniec a koniec tohto tábora nastal v sobotu ráno. Zostalo už len pobaliť si veci, rozlúčiť sa s kamarátmi a pobrať sa domov. Verím, že sa tábor a jeho program páčil každému tínedžerovi a bude naň ešte dlho v dobrom spomínať.

Alena Filipková

 

 

Mládežnícky tábor - Bystrá 2012

logos-leto2012-mladeznicky-tabor.jpg

Začátkem prázdnin se konal mládežnický tábor v hotelu Biela Medvedica, nedaleko Brezna. Název tábora byl: Synchronizuj s nebem, protože je velmi důležité se budovat ve vztahu se Svatým Duchem. Přijeli jsme první červencový den večer a potom nás už čekal báječný táborový program.

Celkem se nás sešlo asi 120 a je úžasné, že i mladá generace hledá Boha a chce mu sloužit. Vedoucími byli pastor Rastislav Bravčok , Vlado Hazlinger a Radovan Kapusta, kteří se nám postarali o celý táborový týden. Každý den se konala krátká shromáždění ráno a večer, kde jsme se i modlili. Jinak tu bylo mnoho zajímavých aktivit:

V pondělí  odpoledne mohli mládežníci jít na dva workshopy. První z nich vedl banskobystrický zpěvák a kytarista Vladimír Hanzlinger. Mluvil o chvalách. Po něm nastoupil Radovan Kapusta, který hovořil o financích a postoji k práci.

V úterý  se konala velká evangelizace v Brezně. Přijeli jsme v 15 hodin odpoledne na náměstí  a skoro do 18 hodin se kázalo. Byli jsme velice rádi, že jsme měli zajištěné podium. Dobrou zprávu o Pánu jsme zvěstovali hned několika způsoby. Několik mládežníků šlo dobrovolně říct své svědectví do mikrofonu. Je super vidět, jak mládež horlivě káže a těšíme se na novou generaci velkých Božích mužů a žen. Samozřejmě, nechyběla chválicí skupina. Také jsme si zopakovali Tanec vzkříšení, který jsme tančili dohromady třikrát. Vrcholem celé evangelizace byla pantomima, které se účastnilo sedm mládežníků. Hrálo se drama Everything od Lifehouse, které mluví o tom, že Bůh stvořil člověka, zahrnul ho láskou, a přestože od Něho odpadl, dal mu šanci v Ježíši, který za všechny zemřel a porazil i smrt. Pantomima měla úspěch. Některým mládežníkům z publika tekly slzy z očí. Večer jsme hru představili i hotelovému personálu, kterému se též velmi líbila. Na závěr dne byl ještě pro zájemce tzv. večer pod lampou, kde jsme se mohli zeptat na cokoli, co nás zajímalo.

Ve středu jsme se vydali na túru. Bylo velikým překvapením, že se této akce zúčastnilo okolo 90 lidí ze 120, což je zatím největší dosažené číslo. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny- někteří šli na kratší túru, ale většina si troufla na delší trasu. Nejprve jsme vyrazili na Štefá nikovu chatu, kde jsme si dali pauzu a posilnili se občerstvením. Tady kratší túra skončila. Potom jsme pokračovali na Ďumbier, kde jsme chtěli pokračovat dál na Chopok, ale kvůli nepříznivému počasí jsme se rozhodli vrátit na chatu. Cestou jsme se zastavili na Kosodrevině a tam jsme si odpočinuli. Využili jsme též lanovky. Okolo 16. hodiny jsme už byli na chatách. Večer kázal Vladimír Hanzlinger. Hovořil o tom,  že staré věci pominuly a jsme nové stvoření. Také nás povzbudil k tomu, jak je potřeba dělat dobrá rozhodnutí v naších životech.

Ve čtvrtek byly dopoledne turnaje volejbalu, fotbalu a badmintonu. Hrálo hodně mládežníků a někteří se účastnili více sportů naráz. Celý den jsme se však těšili na večer, protože k nám měl přijít kázat pastor Mario Ovčar. Celá bohoslužba byla úžasná. Pastor Ovčar hovořil o rozdílu mezi duchovním Abrahamem a tělesným Lotem. Je velmi málo věřících jako Abraham, a proto se máme snažit být jako on. Na konci se Mario modlil a potom se role ujal Svatý Duch, který se silně vyléval a plnil nás svoji přítomností. Byli jsme z toho velmi povzbuzeni.

Pátek byl už poslední den pro aktivity. Dopoledne se konal casting dvou soutěží- chváličské a kazatelské. Jsme velice vděční za tyto soutěže, protože vždy odhalí nové a nové talenty. Potom se rozhodovalo o tom, kdo postoupí do finále, které se mělo konat večer. Během odpoledne byl ještě biblický kvíz z Lukášova evangelia, které jsme měli počas týdne číst. Když už byl večer, vrhli jsme se na finále soutěží. Nejprve nastoupili chváliči a poté kazatelé. Před vyhlášením výsledků zavládla nervozita. Vždy byli vyhlášeny první tři místa. Pří oznámení výsledků se výherců zmocnila radost. Gratulujeme! Večer se ještě konal menší táborový večírek. V sobotu se už odjíždělo hned ráno po snídani.

Na táboře byla ještě možnost koupat se ve Wellness centru nebo v přírodním jezírku. Pro dobrovolníky tu byl také minigolf.

Atmosféra byla celkově velmi uvolněná a přátelská. Mládežníci měli možnost poznat nové bratry a sestry. Tábora se účastnila velmi horlivá mládež. Domů jsme odjeli povzbuzeni a plni síly. Po táboře jsme více odhodláni sloužit Bohu a hledat Ho. Povzbuzujeme všechny mládežníky, aby se v příštích letech účastnili křesťanských táborů. Přinese to velkou změnu a požehnání do života.

 Martina PoláchováSouvisející články

Detské tábory|Logos 7 / 2011 | Redakce |Ze života církve
Letné úvahy|Logos 8 / 2012 | Jaroslav Kříž |Téma
Kresťanská konferencia október 2012|Logos 12 / 2012 | Alena Filipková|Ze života církve
Spring of Youth 9. apríl 1973|Logos 4 / 2008 | Radoslav Tomík |Historie
CESTA DO ZLATÉHO MESTA|Logos 8 / 2009 | Viera Rajnohová |Ze života církve