A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Logos srpen 2012


Logos srpen 2012

Vybíráme

Letné úvahy

Jaroslav Kříž | Téma

Letné úvahy

Čím je spoločenstvo osobnejšie, hlbšie, tým boľavejšia je zrada. Čtěte víc...

Utopení novokrstenci

Tibor Szöllősi | Z historie

Utopení novokrstenci

Už niekoľko desaťročí pred tým, ako Luther vyvesil svoje tézy, viacero jeho lojálnych nasledovníkov sa pokúsilo rímsku cirkev reformovať zvnútra. A keďže tieto pokusy zlyhali, k uplatneniu doktrinálnych a morálnych reforiem sa snažili z Čtěte víc...

Nová tvár sionizmu

Časopis Charisma | Aktuálně

Nová tvár sionizmu

Súčasný pohľad na rastúce a zanietené hnutie podporujúce Izrael Čtěte víc...