Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Cieľová skupina: mládež

logos-leto2012-rap.jpg

Nie je tajomstvom, že jedna zo satanových „obľúbených“ činností je zneužívanie úžasných vynálezov Boha-Stvoriteľa na rozširovanie Kráľovstva temnoty, aj keď boli pôvodne určené na to, aby svojou podstatou uctili Všemohúceho Pána. Takýmto spôsobom zneužíva napríklad hudbu, umenie, túžbu po láske, slávu, ale napríklad aj peniaze. V dnešnej dobe začína byť očividné, že jeden z hlavných cieľov satana je zničiť skupinu ľudí, do ktorých Boh vložil tak veľa: Mládež.

Je niekoľko dôvodov, prečo satanovi stojí za to, aby zničil mladú generáciu. Domnievam sa, že prvým z nich je:

SILA

„Písal som vám, mládenci, že ste silní, a že slovo Božie zostáva vo vás, a zvíťazili ste nad tým zlým.“ (1 Jánov 2,14) Aj keď tento verš sám osebe nehovorí o ľuďoch mladých vekom, ale o mladých kresťanoch, ktorí nutne nemusia byť mladí aj vekom, dobre vystihuje mladosť ako takú. Mládenci – ste silní. Mladosť so sebou prináša silu – telesnú, ale často aj duševnú. V mladých ľuďoch je totiž prekypujúca životná energia, ktorú tam Boh nevložil náhodou.

Často od starších ľudí počúvame vyhlásenia ako napr.: Ja som už starý na takého veci, už nevládzem… A presne v tom spočíva obrovská výhoda mladých: Majú SILU. Načo teda? Silný človek veľa vydrží. Často sa čudujeme, ako môže nejeden mládežník celú noc vydržať na disco-zábave, tancovať, nespať atď., a ráno jednoducho pokračovať v škole, bez spánku, bez oddychu. Iste, dlhodobý životný štýl v tomto tempe zničí aj najsilnejšieho mládenca, ale predsa… Boh vložil do mladých obrovskú silu a energiu, aby urobili niečo veľké pre Božie kráľovstvo, aby otriasli spoločnosťou, aby svoju silu využili v prospech evanjelia. Nie je náhoda, že Boh sľubuje, že naša mladosť sa obnoví ako orol. Potrebujeme mládežnícku silu, neúnavnosť a dravosť ako orol. Boh dal mladým silu bojovať, ale nie proti telu a krvi.

Raz sa istá skupina sociológov zaoberajúcich sa islamom rozhodla preskúmať dôvod, prečo čoraz viac mladých ľudí, najmä v Amerike, konvertuje z protestantského kresťanstva na islam. Dospeli k záveru, že sú to reálne výzvy na boj za reálne hodnoty, po ktorých mládež túži. Islam dokázal dokonale využiť mládežnícku dravosť a ponúkol mladým ľuďom možnosti uplatnenia svojej sily. „Nedeľné“ kresťanstvo prosperujúcich amerických cirkví zlyhalo v ponuke reálnych výziev.

Ruka v ruke so silou ide:

POTENCIÁL

Celý svet sa občas borí so vzbúreneckými povstaniami nespokojnej mládeže. Asi pred rokom sme boli svedkom nezákonného využívania sily, ktorú mládež vo Veľkej Británii orientovala na vzburu voči oficiálnym autoritám. Vypaľovali výklady, terorizovali občanov, revoltovali proti zákonom krajiny… Podobne to však bolo vždy; či už bítnici, hippiesáci, punkáči, skinhedi – všetci mali spoločnú vlastnosť: Boli MLADÍ a túžili po zmene. V mládeži je totiž zabudovaná akási revolučná túžba po zmene; zmeniť svet, zanechať stopu, porušiť tradície, začať niečo nové, dokázať nefunkčnosť zaužívaných spoločenských konvencií, jednoducho revoltovať. A ak to ináč nejde, revoltovať aspoň proti vlastným rodičom a najbližším autoritám. Mladý McCartney mal ledva osemnásť, keď začali s kapelou The Beatles celosvetovú hudobnú a morálnu revolúciu. Predostreli vtedajšiemu chladnému a pokryteckému Anglicku možnosť nového správania, nového formátu vzťahov, nového výzoru. Odtiaľ sa táto vlna šírila do celého sveta. Jej prínos však nemožno označiť za pozitívny.

Satan zneužíva hudbu, umenie, túžbu po láske, slávu, ale napríklad aj peniaze.

Skúsme si teraz len na moment predstaviť, čo by sa stalo, keby sa táto kôpka mladých ľudí rozhodla svojím vplyvom propagovať nie sexuálnu neviazanosť, ale Božie kráľovstvo. Je možné, že takú slávu by nedosiahli, ale určite by zasiahli milió­ny mladých; priniesli by „Božiu revolúciu“. Je naozaj dôležité, na ktorú stranu sa mladý človek pridá, lebo každý jeden má obrovský potenciál zmeniť a zasiahnuť minimálne svoje blízke okolie. Niekde vnútri všetci mladí vedia, že je potrebné zrieknuť sa márneho obcovania podaného otcami. Ak však nespoznajú pravdu, ktorou je Ježiš Kristus, svoju vrodenú revoltu nenasmerujú voči hriešnej tradícii a prázdnym skutkom spoločnosti, ale proti konzervatívnym hodnotám, ktoré predstavujú zlo pre satanovo kráľovstvo. Ježiš predsa sám priniesol do vtedajšej spoločnosti nemalú revolúciu, ale nasmeroval ju proti satanovi a jeho práci.

Nič z tohto, ani sila, ani potenciál, by však nenašlo uplatnenie a účinok, ak by sa k nim nepridala:

VÍZIA

„A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia, a vašim starcom sa budú snívať sny.“ (Skutky 2,17) Myseľ mladých je vo svojej podstate uchránená od zaťaženosti, ktorá pribúda vekom. Nie je náhoda, že celá kresťanská obec sa raduje z obrátenia staršieho človeka, lebo čím dlhšie je ľudská myseľ pod vplyvom falošných náboženských a filozofických ideí, tým zložitejšie je tento nános piesku odhrabať a začať stavať na skale. Ak starší človek prežil, povedzme, komunizmus, návrat katolicizmu a teraz je jeho myseľ ovplyvňovaná informáciami podávanými v médiách, je takmer isté, že to na jeho zmýšľaní a svetonázore zanechalo stopu. Navyše, jeho zmýšľanie už nie je natoľko flexibilné, ako keď mal dvadsať, a kvôli prostonárodným slovenským prísloviam je navyše presvedčený, že sám v sebe obsahuje múdrosť len vďaka tomu, že už čo-to prežil. Múdrosť však neprichádza vekom, ak nie je myseľ človeka podrobená Božiemu slovu.

logos-leto2012-disko.jpgObrovská výhoda mladých spočíva v tom, že na svojom konte ešte nemajú toľko „odžitého“, ich myseľ ešte nestihla byť natoľko zdeformovaná a je len na nich, čím začnú svoju dušu kŕmiť a čomu dovolia, aby formovalo ich osobnosť.

Na druhej strane však vidíme obrovskú flexibilnosť myslenia, ktorú satan často zneužíva vo svoj prospech. Nie je tajomstvom, že mladí sú väčšinou veľmi ovplyvniteľní, rýchlo sa pre niečo dokážu nadchnúť a zahltiť tým svoj život. Dokážu mať vízie – predstavy toho, čo by chceli dosiahnuť a ako. Žiaľ, predmetom mládežníckych vízií vo svete nie je dobytie triedy pre evanjelium, „zamorenie“ miest Božím slovom, robenie zázrakov a boj za biblické hodnoty… Satan mladým ponúkol iné lákavé alternatívy vízií, ktoré môžu vo svojej hlave pestovať, rozvíjať, zdokonaľovať. Do popredia sa dostal skôr imidž.

Pastor najväčšieho kresťanského zboru na svete Dr. Yonggi Cho vo svojej knihe Štvrtá dimenzia podrobne opisuje, aké dôležité je vo svojom duchu pestovať predstavu, sen toho, za čo sa modlíme, o čo bojujeme. Doslova hovorí, že treba „otehotnieť“ s vecou, za ktorú prosíme. A je to práve mladý organizmus, ktorý dokáže rýchlo „otehotnieť“ predstavou – o novom mobile, o novom tetovaní, o novej farbe vlasov, o novom iPade alebo novom boy­friendovi, nových zážitkoch… Mladí ľudia boli vždy zdrojom najväčšej fantázie a je smutné, že satan postupne vyvinul spôsob, ako mladých obrať o sny; stotožňovaním sa s pohyblivými obrázkami – videom a „premakanými“ hrami sa mladí často dostávajú do sebaklamu ilúzií a pocitov. To, čo ani neexistuje, sa začína stávať zmyslom ich existencie. Virtuálny svet a závislosť od neho nielenže ukradne mladému človeku vízie, ale zamorí ho obrazmi, ktoré z neho urobia neschopného a nepoužiteľného človeka pre Božie kráľovstvo. Preto vidíme, ako často prichádzajú zlyhania v reálnych situáciách, kde nie je možné stlačiť „escape“ alebo „alt-F4“.

Keď sme už pri tom, neobviňujme mladých z kompletnej zodpovednosti za ich deformáciu. Mládež totiž, zväčša, nie je tvorcom prostriedkov a hodnôt, ktoré sú potrebné na ukojenie ich nesprávnych vízií. Pastor Zboru viery v Budapešti Sándor Németh neraz vyzdvihol myšlienku, že zameranie satana je zjavné aj z toho pohľadu, že si na mušku nevzal ľudí, ktorí chodia do práce, produkujú hodnoty, zarábajú peniaze, ale tých, ktorí tieto zdroje plne využívajú – ich dorastajúce deti. Peniaze sú kľúčom k mnohým nezdravým závislostiam a víziám, preto je to aj rodičovská zodpovednosť neuhradiť každý mládežnícky rozmar. Nič v tomto svete predsa nie je zadarmo.

Navyše, je tu ďalšia vec, ktorú dospelý človek nemá a mladý áno:

ČAS

Prakticky jediná zodpovednosť mládeže je venovať sa škole. Nie je to však natoľko namáhavé a časovo náročné ako zamestnanie na plný úväzok. Mladý človek dokáže pomerne rýchlo splniť školské povinnosti a zostáva mu dosť voľného času. To je zjavné aj na nástenkách Facebooku; stačí si prezrieť fotografie alebo „hlášky“. Čo je hlavnou náplňou mimoškolských aktivít? Zábava? Hobby? Šport? Nie. Sú to vzťahy.

Vzťahy a komunikácia ľudí o nich tvorí najväčšie percento času stráveného komunikáciou a je to zjavné predovšetkým pri mládeži. Prečo tomu tak je? Lebo sa to dá… Jednoducho, v mladých ľuďoch je schopnosť zaujať, schopnosť nadviazať vzťahy, mnoho vzťahov, schopnosť komunikovať. Navyše, človek nie je zviera, preto je jeho potreba spoločenského vyžitia ešte väčšia ako napr. u opíc a pod. Satan presvedčil mladých ľudí, že ich schopnosť a túžba nadväzovať vzťahy ich zaväzuje k tomu, aby čo najrýchlejšie uspokojili tento svoj ťah tým, že vytvoria imitáciu Bohom naplánovaného manželského vzťahu a v tom nájdu naplnenie. Satan je takmer dokonalý imitátor. Preto mládež investuje 90 % svojho drahocenného času, sily, vízie a potenciálu do nachádzania a pestovania vzťahov, ktoré orientujú na naplnenie vlastných egoistických potrieb. Asi žiaden zo všetkých tých mladých mužov a žien nikdy nevenovali ani minútu tomu, aby sa zamysleli, či v živote predsa len neexistuje ešte nejaký vyšší zámer než vlastné ego.

Cirkev potrebuje krásnych šťastných mladých ľudí, ktorí svojím „obalom“ predajú obsah Ježišovho života.

Iste, Boh potrebuje v cirkvi mladých, šťastných, naplnených ľudí. Ale je to vyslovený sebaklam, ak si mladý človek myslí, že bude naozaj šťastný až vtedy, keď v 15-16 rokoch nájde svoju pravú lásku. Boh predsa povedal, že muž opustí otca a matku a priľne k svojej žene, a potom budú dvaja jedno. Boh nepovedal, že adolescent opustí otca a matku (a ani to nemôže, lebo je od nich minimálne finančne závislý) a priľne k svojej adolescentke. Boh naplánoval, aby boli ľudia skrze vzťahy veľmi požehnaní, ale satan zmenil toto požehnanie na najväčšie citové a duševné traumy, ak mu naletíš.

Čas, ktorý by mladí ľudia mohli venovať budovaniu samého seba a cirkvi prostredníctvom vzťahu so živým Bohom, investujú do napĺňania egoistických túžob. Čo ak Boh dal mladým schopnosť vytvárať vzťahy kvôli tomu, aby sa lepšie vedeli naviazať na Pána a potom pritiahnuť aj svoje okolie do Božieho kráľovstva? Čo ak sú to práve mladí ľudia, v ktorých je najväčší potenciál na prebudenie?

Napokon, je tu ešte jedna vec, ktorá robí mladých výnimočnými pre Božie kráľovstvo: Sú prirodzene

KRÁSNI

Bez ohľadu na to, aká je doba, čo je in a čo nie, všetko mladé je krásne. Celý svet utráca milióny za to, aby sa zbavil pár vrások, lebo to, čo je mladé, je aj atraktívne. V mládeži je prirodzená danosť osloviť svet, lebo mladosť je žiadaná. Možno to znie podivne, ale ak sa na námestí postaví naraz mladý a starší človek, je pravdepodobné, že mladý pritiahne väčšiu pozornosť publika. Prečo by sme mali satanovi dovoliť, aby zneužíval krásu mládeže na naplnenie svojho plánu demoralizácie? Prečo by sme nemohli využiť krásu a príťažlivosť mladosti na upútavanie pozornosti pre Pána?

Hovorí sa, že obal predáva. Ale čo ak je v nádhernom obale len vákuum? Len krása nestačí, ak nemá obsah. Preto cirkev potrebuje krásnych šťastných mladých ľudí, ktorí svojím „obalom“ predajú vzácny obsah Ježišovho života, nie seba.

Uver tomu, že má o teba záujem Boh, ale aj satan. Je na tebe, komu budeš slúžiť. Dostal si toho viac než dosť, je na tebe, čo s tým urobíš.

 

 

Niektorí mladí priekopníci

Dávid, syn Izaiho vo veľmi mladom veku porazil medveďa aj leva, o pár rokov nato Filištínca Goliáša. Stal sa novým kráľom Izraela. Bol tiež výborný chválič a básnik.

Prorok Jeremiáš – významný Boží prorok, dôkaz toho, že Boh nehovorí len k ľuďom starším vekom.

Adoniram Judson ml. – prvý oficiálny misionár vyslaný z USA. V 25 rokoch odišiel slúžiť do dnešného Mjanmarska. Preložil Bibliu do barmčiny.

George Whitefield – jeden z najvýznamnejších kazateľov 18. storočia. Začal slúžiť, keď mal 21 rokov. Na kázni pre 30 000 ľudí nemal k dispozícii ani mikrofón, ani reproduktory.

Lester Sumrall – známy svetový evanjelista, zakladateľ niekoľkých svetových organizácií a centier pre evanjelizáciu, kresťanských rádií a televízií. Verejne začal slúžiť Bohu v 19 rokoch.

Kenneth Erwin Hagin – známy evanjelista a biblický učiteľ o viere. Jeho vplyv na charizmatickú cirkev 20. storočia bol obrovský. Verejne začal slúžiť v 19 rokoch.

Leeland Dayton Mooring – líder kresťanskej skupiny Leeland. Vo svojich 17 rokoch nahrali s kapelou prvý štúdio­vý album Sound of Melodies (2005). Pre svoju kvalitu a nádherný odkaz sa dostal aj na prvé priečky japonského kresťanského rádia.

Kirk Cameron – americký herec-evanjelista. V 10 rokoch natočil prvý známy film, stal sa detskou filmovou hviezdou. V 17 rokoch sa obrátil a začal natáčať kresťanské filmy. Na Slovensku poznáme jeho film Byl jsem ponechán alebo Ohňovzdorný. Spolu s Rayom Comfortom vytvorili evanjelizačný seriál The Way of the Master. Je manželom a otcom šiestich detí.

Ty!Související články

Misijná skupina Praha|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Představujeme
Misijná skupina Senica|Logos 9 / 2007 | Ľubomír Senko|Představujeme
Misijná skupina Zvolen|Logos 2 / 2008 | Eva Hazlingerová |Představujeme
Misijná skupina v Lučenci|Logos 7 / 2008 | Daniel Šobr |Představujeme
Misijná skupina Detva|Logos 8 / 2008 | Milan Helexa|Představujeme