Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Mládežnícky tábor v Nitrianskom Rudne

tabor-opt.jpegModlitby, chvály, vyučovanie, evanjelizácie, hosť
z Maďarska, ale aj mnoho športových aktivít bolo pripravených pre každého jedného z nás.

Prvý prázdninový týždeň sa opäť konal Mládežnícky tábor v Nitrianskom Rudne. Viac ako 200 mladých ľudí zo Slovenska, Čiech a z Moravy prišlo s otvoreným srdcom a očakávaním, čo im tento tábor prinesie.

V pondelok sa areál hotela Priehrada začal postupne napĺňať mladými ľuďmi. Hotel a chatky nám boli už trochu pritesné, o čom svedčil fakt, že vedľa hotela vyrástlo aj niekoľko stanov. Stan vyrástol aj na pódiu, na ktorom každý večer hrala mládežnícka chváliaca kapela. Ako sa deň chýlil k večeru, začali sme zapĺňať priestor pred pódiom. Netrpezlivo sme čakali na večerné zhromaždenie. Ešte pár technických doladení a večer môže začať. Dynamické chvály v prevedení mládežníckej kapely, modlitby za dobrý priebeh tábora a povzbudenie z Božieho slova, aby sme svoje životy naplno odovzdali Bohu, to všetko odznelo počas tohto večera. Od začiatku bolo cítiť mocnú Božiu prítomnosť. Atmosféra bola úžasná. Svetlá, dym, množstvo mladých ľudí, ktorí s otvoreným srdcom uctievajú živého Boha. Po takomto zhromaždení sa nám vôbec nechcelo ísť spať, no napomenutia pastorov a vedúcich sa nedali prehliadnuť, tak sme predsa len museli v poslušnosti odísť do svojich izieb a chatiek.

Každé ráno sme sa stretli v priestoroch hotela na spoločných modlitbách a vyučovaní. Mladí ľudia vychádzali dopredu modliť sa na mikrofón a predkladať svoje prosby živému Bohu. Odznelo aj niekoľko svedectiev o tom, ako Boh koná v našich životoch. Božie slovo bolo kázané v moci a v niektorých chvíľach ostro konfrontovalo postoje a konania niektorých mladých ľudí. Povzbudzovalo nás tiež k tomu, aby sme napĺňali svoje životy dobrými vecami a aby sme sa napravili v svojich rečiach.

Počas dňa sa konali rôzne športové aktivity ako futbal, volejbal, vybíjaná, pingpong a pod. Jednotlivé zbory zostavili svoje tímy a turnaje sa mohli začať. Niektoré tímy boli naozaj vyrovnané, a preto niektoré zápasy boli veľmi napínavé. Avšak nielen športové aktivity boli súčasťou programu. Svoje vedomosti z Božieho slova sme si mohli overiť v Biblickom kvíze. Niektoré otázky boli naozaj ťažké, ale to nás vôbec neodradilo. Naopak, ešte viac nás to povzbudilo k štúdiu Božieho slova, aby sme na budúci rok boli lepší. Aj fanúšikovia šachu si prišli na svoje v šachovom turnaji. Niektorí sa dokonca vybrali do kempu a do okolia rozdávať pozvánky na večerné zhromaždenia. Slniečko nám svietilo takmer počas celého týždňa, preto sa všetky aktivity mohli konať pod holým nebom.

V utorok večer opäť nechýbali chvály, avšak neboli to len chvály v prevedení mládežníckej kapely. Na Rudno zavítala aj hip-hopová kapela Kalich pravdy z Vrútok, ktorá svojimi piesňami prilákala aj mnohých, prevažne mladých ľudí z okolia. Predstavili nám aj niekoľko piesní z pripravovaného CD-čka, ktoré by malo vyjsť na trh o pol roka. Odzneli aj svedectvá o ich obrátení sa k Bohu, na čo zareagovali aj niektorí ľudia a v tento večer odovzdali svoje životy Bohu.

Streda opäť patrila športu. Dohrávali sa zápasy vo futbale a volejbale. V šachovom turnaji sa tiež začínali črtať tí najväčší taktici. Poobede sa začal turnaj v pretláčaní (rukami). Tohto roku nešlo len o pretláčanie mužov. Aj sestry si chceli zmerať svoje sily, preto bola vyhlásená aj súťaž v pretláčaní žien. Bolo to veľmi zaujímavé a už hneď v začiatkoch sa začali črtať najsilnejší muži, ale aj najsilnejšie ženy. Deň sme opäť mohli ukončiť chválami a uctievaním, ktorých zvuk sa šíril po celom kempe a okolí.

Štvrtok bol výnimočný, pretože nás svojou návštevou poctil služobník Tomáš Pajor z maďarského zboru Viery so svojím tímom. Hneď ráno nás povzbudil svedectvom o svojom obrátení, a potom začal kázať na tému „Evanjelizácia“. Povzbudil nás k tomu, aby sa evanjelizácia stala naším životným štýlom, aby sme s ešte väčším ohňom zvestovali evanjelium Ježiša Krista. Odovzdal nám aj niekoľko praktických rád na to, aby evanjelizácia bola úspešná. Večer Tomáš Pajor kládol ruky na každého jedného z nás, aby sme prijali pomazanie k vydávaniu svedectva, ku kázaniu evanjelia, aby sme boli smelí a pevní a aby sme veľa ľudí priviedli k Pánovi. Svätý Duch sa prechádzal medzi nami a my sme mohli cítiť Jeho prítomnosť. Nakoniec bola výzva pre tých, ktorí sa chcú obrátiť k Bohu. Niektorí na ňu zareagovali a modlili sa modlitbu spasenia. Bol to naozaj úžasný večer.

V piatok sme mali ísť na evanjelizáciu do neďalekej Prievidze. Mnohí sme sa na ňu tešili, avšak počasie nám to nedovolilo. Preto sa počas dňa konala „Kazateľská superstar“, kde prihlásení súťažiaci v časovom intervale troch minút museli vypovedať svedectvo o svojom obrátení a v druhom kole v takom istom intervale kázať na jednu zo štyroch zvolených tém. Priebeh súťaže bol veľmi zaujímavý. Odznelo mnoho výborných svedectiev a kázaní, ktoré ocenila aj kvalifikovaná porota, ktorej členmi boli pastori a vedúci tábora. Nakoniec porota vybrala dvoch najlepších kazateľov. O víťazovi sa rozhodlo počas večerného zhromaždenia, ktoré sa opäť konalo pod holým nebom. Stala sa ním sestra z Brezna a získala tak Bibliu v koženom obale. Gratulujeme. Pastori ocenili aj ostatných účastníkov súťaže a skonštatovali, že je medzi nami mnoho výborných budúcich kazateľov a evanjelistov. Počas tohto posledného večera vedúci tábora odovzdali ceny aj tým, ktorí si vybojovali popredné miesta v jednotlivých športových súťažiach a biblickom kvíze. Tiež sme vyjadrili vďaku tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii tábora, pastorom, vedúcim, členom mládežníckej kapely a zvukárom.

Tábor sme ukončili v sobotu dopoludnia zhromaždením, kde odznelo slovo o poslušnosti. Po týchto slovách tábor naozaj skončil a my sme si uvedomili, že to bol úžasne strávený týždeň. Každý deň sme mohli začať modlitbou a ďakovaním. Božie slovo každý deň hovorilo do našich sŕdc a každý deň sme mohli ísť a zvestovať evanjelium ľuďom v kempe a v okolitých dedinách. Celý deň sme mohli byť v kruhu bratov a sestier. A každý večer sme mohli vzdávať Bohu chválu pod holým nebom tak, že to pritiahlo mnohých ľudí z okolia a tí mohli spoznať živého Boha, Ježiša Krista.

Môžeme vidieť, že každý rok je tábor lepší a lepší. Stále vypôsobí väčšiu vieru, obnovu a smelosť ku kázaniu evanjelia. Vždy je hybnou silou v životoch mladých ľudí. Preto prajem všetkým mládežníkom, aby to, čo na tomto tábore prijali, pevne držali, aby to donieslo mnohé ovocie nielen v ich osobných životoch, ale aj v ich zboroch.Související články

Mládežnícky tábor|Logos 8 / 2015 | Alžbeta Zemančíková|Reportáž
Mládežnícky tábor v Nitrianskom Rudne|Logos 8 / 2007 | Lucia Zahradníčková|Ze života církve
Mládežnícky tábor|Logos 8 / 2017 | Alžbeta Palkoci|Ze života církve
Mládežnícky tábor – Párnica|Logos 6 / 2019 | Alžbeta Palkoci|Ze života církve
Mládežnícky tábor Donovaly 2010|Logos 9 / 2010 | Lusi Gertliová |Aktuálně