Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Logos červenec 2008


Logos Červenec 2008

Vybíráme

Prebudenia

Jaroslav Kříž | Téma

Prebudenia

Čtěte víc...

Byť alebo nebyť vegetariánom?

Veronika Kováčová | Věda a víra

Byť alebo nebyť vegetariánom?

Vegetariánstvo, ktoré sa celosvetovo rozšírilo hlavne v 20. storočí, je stále populárnejším smerom výživy. Mnohí ľudia sa stávajú vegetariánmi bez toho, aby hlbšie preskúmali danú problematiku. Čtěte víc...

Boh je ten, ktorý Ťa ospravedlňuje

Tibor Ruff | Převzato z Új Exodus

Boh je ten, ktorý Ťa ospravedlňuje

Čtěte víc...