Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Neúspech materializmu a Darwinovho učenia

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Dve tváre materializmu|Logos 3 / 2014 | Michal Tausk|Vyučování
Dielo kríža|Logos 6 / 2010 | Daniel Šobr |Vyučování
Pokračujeme|Logos 2 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2016 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Teológia náhrady|Logos 10 / 2017 | Michal Tausk|Vyučování