„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

O mýtoch

Rick Waren: Zbor s jasným cieľom

logos-o-mytoch-1.jpg

Odporúčam všetkým Božím služobníkom prečítať si knihu Ricka Warrena Zbor s jasným cieľom. Pastor Warren je známym a vplyvným človekom a jeho zbor patrí medzi tzv. megazbory s členstvom asi 20 000 dospelých. Som za veľké zbory. Nech Boh dá a nech vidíme v mestách na Slovensku i v Čechách zbory, kde sa na bohoslužbách stretáva viac tisíc ľudí. Nie každému sa však myšlienka veľkých zborov páči. Aj v minulosti sme zažívali odpor pri vyučovaní o potrebe rastu zborov. Rick Warren vo svojej knihe elegantne a zrozumiteľne tieto myšlienky proti rastu borí a označuje ich za mýty. Je to také dobré, že sa s vami o tieto myšlienky podelím.

Mýtus č. 1: Jediná vec, na ktorej veľkým zborom záleží, je veľký počet ľudí na zhromaždení.

Warren: „Pravdou je, že zbor, ktorému nezáleží na počte ľudí, sa nikdy veľkým nestane. Ak si chcete udržať stály rast, musíte ľuďom ponúknuť niečo, čo inde nedostanú.“
Pozn.: Súhlasím.

Mýtus č. 2:Veľké zbory rastú na úkor malých zborov.

Pozn.: Je pravda, že sa niekedy stane, že veriaci už majú dosť malocirkevného prostredia a odídu do zdravého prostredia veľkého zboru. Túto námietku som počul napr. na adresu maďarského zboru Hit Gyülekezete. Aj keby všetky malé letničné zbory v Maďarsku vstúpili do tejto cirkvi, netvorilo by to ani 10 %. Aj my sme obviňovaní, že rastieme iba vďaka tomu, že k nám prichádzajú ľudia z malých cirkví. V skutočnosti to nie je pravda. My sústavne evanjelizujeme, získavame ľudí a krstíme – toto je základ rastu.

Mýtus č. 3: V zbore si musíte vybrať medzi kvalitou a kvantitou.

Warren: „Kvalita a kvantita si vôbec neodporujú; nevylučujú sa navzájom. Nemusíme si vybrať medzi jednou alebo druhou. Každý zbor by mal túžiť po oboch.“
Pozn.: Súhlasím.

Mýtus č. 4: Ak chcete rast, musíte robiť kompromisy v učení a poslaní zboru.

Warren: „Ježiš priťahoval veľké zástupy, a predsa nikdy nezľahčil pravdu. Nikto ho neobvinil z toho, že nehovoril celé evanjelium – okrem žiarlivých kňazov, ktorí ho kritizovali zo závisti. Ak mám byť úprimný, mám podozrenie, že podobná žiarlivosť motivuje aj niektorých dnešných kritikov veľkých zborov.“
Pozn.: Rick, to si trafil.

Mýtus č. 5: Ak ste dostatočne odovzdaní Kristovi, váš zbor bude rásť.

Warren: „Na to, aby zbor rástol, však nestačí iba odovzdanosť Kristovi. Vyžaduje si to aj zručnosť. Poznám stovky odovzdaných pastorov, ktorých zbory nerastú.“
Pozn.: Táto pravda je tvrdá. Ale stále je to pravda.

Mýtus č. 6: Kľúč k zborovému rastu je iba jeden.

Pozn.: Súhlasím s bratom Warrenom, že zborový rast je komplexnou záležitosťou. S tým, že musia byť dobre zvládnuté všetky oblasti. Stačí jedna nezvládnutá oblasť pri desiatich zvládnutých a rast nebude.

Mýtus č. 7: Boh od nás očakáva iba vernosť.

Warren: „Tento výrok je pravdivý iba čiastočne. Boh od nás očakáva vernosť, ale aj plodnosť. Nesenie ovocia je jednou z hlavných tém Novej zmluvy.“
Pozn.: Bez komentára.

Mýtus č. 8: Od veľkých zborov sa nedá učiť.

Pozn.: Kto sa nechce učiť od úspešnejších, nie je normálny. Ak chce byť ktokoľvek v akejkoľvek oblasti dobrý, musí sa učiť od tých, ktorí sú lepší. Malý futbalista, gitarista, aj motocyklista s obdivom pozerajú ako na hrdinov na tých, ktorí sú v danej oblasti najlepší. V cirkvi to neplatí. Naopak. Vzory sú spochybňované a považované za nepotrebné, odmietané s heslom „Nepozerám na človeka, hľadím na Pána“. Nedostatok pokory vedie Božích služobníkov k výrokom „Boh nám zjaví všetko potrebné“, „Pán má pre nás vlastnú cestu“, „Boh robí originály, preto nebudeme nikoho kopírovať“. Je dobré sa učiť. Je dobré sa učiť od tých, ktorí majú úspech. Treba byť opatrní, keď ťa chcú učiť tí, ktorí úspech nemajú. Problém je, že často chcú učiť práve tí, ktorí žiadne výsledky nemajú. Píšu knihy, chcú vyučovať, ale keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Rick Warren vyučovať môže. Prečo by sme sa nemali z jeho knihy priučiť? Nemusíme súhlasiť úplne so všetkým (veď to nie je Biblia), ale na 300 stránkach určite každý nájde myšlienky, ktoré ho inšpirujú a pohnú jeho cirkev k rastu.

Som za rast, lebo Boh je Bohom rastu. Celé Písmo je o sejbe, raste a žatve. Keďže Boh je veľký, potom aj rast môže byť veľký.Související články

Šamanizmus vo svetle Biblie|Logos 4 / 2009 | Endre Flaisz |Vyučování
Keď kamene rozprávajú I.|Logos 1 / 2010 | Daniel Šobr |Aktuálně