Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Pohár sa presťahoval do Bratislavy

Text nezverejnený.Související články

Pohár zostal doma|Logos 2 / 2008 | Radovan Kapusta |Ze života církve
Pohár sa vracia na Slovensko|Logos 2 / 2015 | Marián Kapusta|Ze života církve
Pohár je opäť v Banskej Bystrici|Logos 6 / 2019 | Marián Kapusta|Ze života církve
Putovný pohár putuje mimo Slovenska|Logos 3 / 2014 | Radovan Kapusta|Reportáž
Putovný pohár znovu opúšťa Slovensko|Logos 3 / 2017 | Marián Kapusta|Ze života církve