A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Pokračujeme

„Napomínam teda, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti.“ (1.Timoteovi 2,1-2)

Tak, máme po voľbách. Či sa niekomu páči alebo nepáči, aké sú výsledky, nezostáva nič iné, iba ich prijať. Ľudia jasne vyjadrili svoju vôľu, nikto nemôže povedať, že by voľby boli nedemokratické alebo zmanipulované. Musíme si uvedomiť, že voľbu ľudu rešpektuje aj Boh, preto nemá význam reptať a zlorečiť, ale prihovárať sa za ministrov, poslancov v parlamente i pána prezidenta, aby svoju prácu robili čo najlepšie. Nepovieme nič nové, keď povieme, že vláda to nebude mať ľahké, s ohľadom na globálnu hospodársku situáciu, doráňané euro a sklamanie z čelných politických predstaviteľov u nás. Urobme všetko, aby sa Slovensko z tohto marazmu pozdvihlo.

Z roku 2012 nám už čosi odbudlo. Božia práca ide dobre, rôzne evanjelizačné kampane, liečenia a ďalšie aktivity posúvajú cirkev dopredu. Upozorňujem však, že čas beží veľmi rýchlo a nikto nesmie pustiť zo zreteľa ciele, ktoré si pre rok 2012 stanovil. Pokúsim sa niekoľkými vyhláseniami tieto ciele posilniť.

  • Bez cieľov nie je pohyb dopredu, ale iba život reagujúci na vyskytujúce sa problémy.
  • Bez vízií nefunguje viera ani modlitebný život.
  • Vízie sú jazykom Svätého Ducha, preto si nevšímajte ľudí, ktorí ich kritizujú.
  • Všimnite si, že ľudia, ktorí kritizujú vízie, nemajú vo svojom živote ovocie vo viditeľnej podobe – majú iba reči. Nie sú za nimi spasení ľudia ani prosperujúce cirkvi.
  • Ciele si napíšte, nakreslite a pravidelne ich predkladajte v modlitbách Pánovi.
  • Ciele vyznávajte svojimi ústami.
  • Spasenie iných duší je hneď po spasení tej vlastnej naším najdôležitejším cieľom. Napíšte si do Biblie mená ľudí, za ktorých sa budete pravidelne modliť, a pozývajte ich na bohoslužby. Budete vidieť, že prídu. Pokračujeme.


Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme