A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Pokračujeme

pastor-pokracujeme-41-2-1.jpgNajvyšší súd Slovenskej republiky 26.9.2012 zrušil rozhodnutie cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR, ktoré už po druhýkrát zamietlo žiadosť o registráciu Cirkvi Kresťanské spoločenstvá Slovenska. Môžeme teda konštatovať, že súd obe tieto zamietnutia považoval za neodôvodnené. Registračný proces prebieha už viac ako šesť rokov a skutočnosť, že sa nás súd opäť zastal, nás len povzbudzuje v presvedčení, že právo je na našej strane. Pravdu povediac, registrácia má pre nás predovšetkým morálny význam, keďže nehodláme prijímať peniaze od štátu. Ide nám o rovnoprávne postavenie s ostatnými cirkvami a o presadenie práva a spravodlivosti v našej krajine. Buďme vďační Bohu za to, že je s nami a  Jeho priazeň nás neopúšťa.

V dejinách našej cirkvi zrejme dochádza k zmene obdobia; už viac nie sme deťmi, ale smerujeme k dospelosti a zrelosti. Je za nami obdobie, ktoré sa vyznačovalo spontánnosťou a ľahkosťou. Teraz k tomu treba pridať uvedomelosť a známosť a v pomazaní budeme napredovať ďalej.

Prajem vám úspešné zdolanie jesenného obdobia. Nech máte horúce srdce aj pri pochmúrnom jesennom počasí. A nezabudnite, že evanjelium máme kázať v priaznivý i nepriaznivý čas. Pokračujeme.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme