Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Pokračujeme

Všetkým prajem požehnané leto. Znovu, ako každý rok, upozorňujem na nástrahy leta, ako sú svetáckosť, sexuálne hriechy a „oddych“ od pobožnosti v dovolenkovom období. Nedajte sa, zostaňte spojení s cirkvou, zapojte sa do Božej práce a nech vydržíte do konca leta bez akéhokoľvek úrazu na tele, na duši aj na duchu. 

Držíte v rukách nový Logos. Je mimoriadny nielen tým, že je to dvojčíslo v rozsahu, ktorý ešte nebol, ale hlavne je vynovený po grafickej stránke. Svet okolo nás sa rýchlo mení a mení sa aj spôsob, ako je možné zdieľať myšlienky a osloviť spoločnosť. Preto nám nesmie ujsť rýchlik. Myslím si, že Logos bol doteraz na špici kresťanských časopisov v Čechách aj na Slovensku, lebo niektoré kresťanské periodiká sa za vývojom oneskorili. Nesú atmosféru osemdesiatych, v lepšom prípade deväťdesiatych rokov. Vydavatelia si zrejme myslia, že treba zachovať určitú starosvetskosť a že ignorancia módnych trendov má vyvolať dojem väčšej pravdivosti, pokory a svätosti. Myslím, že to tak nie je. Ak budeme pokrokovejší, neznamená to, že sme menej kresťanskí, a nostalgia za dobou dávno minulou nás ešte neuchráni pred zo-svetštením. Som presvedčený, že nový „look“ Logosu prispeje k tomu, aby aj naďalej zostal prebudeneckým časopisom.   

K výzvam doby, samozrejme, patrí aj správne využitie internetu. Neustále rastie sledovanosť našej internetovej stránky milost.tv a postupne budeme zapĺňať každý deň živým interaktívnym vysielaním. Začal som internetovú domácu skupinu, na ktorú vás srdečne pozývam. Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme