Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Pokračujeme

Drahí bratia a sestry, je tu jeseň. Prišla rýchlo, nekompromisne a Boh čaká, že ju naplníme hrdinskými skutkami. Na začiatku leta som vravel, že ak sa nám podarí toto obdobie zvládnuť, na jeseň uvidíme veľký Boží pohyb. Leto sa zvládnuť podarilo, vo všeobecnosti zbory sú v dobrej kondícii, účasť na bohoslužbách bola dobrá, tábory vynikajúce, evanjelizácie, Harvest i ďalšie aktivity. Všetkým, ktorí ste pracovali v lete, srdečne ďakujem, a verte, že Boh je vaším odplatiteľom. 

Prvé jesenné zhromaždenia mi pripadajú ako obláčik zasľubujúci veľký dážď. Zase sa ľudia obracajú k Pánovi a Božia prítomnosť je silná. Verím, že septembrová konferencia bude silná a povzbudzujúca. 

Bratia a sestry, pracujme, dokiaľ je deň. Nepoviem vám nič nové, keď znovu skonštatujem, že prebiehajú veľké zmeny, úplne v súlade s biblickými proroctvami. Len si spomeňte, koľko vecí sa stalo od začiatku konfliktu na Ukrajine. V pohybe sú milióny ľudí, menia sa hranice štátov, je počuť  rinčanie zbraní a veci už nikdy nebudú také, aké boli. To však neznamená, že by sa Všemohúcemu niečo vymklo z rúk. Neznamená to, že nám niečo bráni v šírení evanjelia alebo v dosiahnutí osobných úspechov v tomto konkrétnom čase a regióne. Požehnanú jeseň! Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme