Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Pokračujeme

„A všetky studne, ktoré boli vykopali sluhovia jeho otca za dní Abraháma, jeho otca, zahádzali Filištíni a zaplnili ich zemou. A Abimelech povedal Izákovi: Odíď od nás, lebo si omnoho mocnejší ako my. A tak odišiel odtiaľ Izák a rozložil sa táborom v doline Geráre a býval tam. A Izák zase vykopal studne vody, ktoré boli vykopali za dní Abraháma, jeho otca, a ktoré boli zahádzali Filištíni po smrti Abrahámovej, a pomenoval ich menami, akými ich bol pomenoval jeho otec. A služobníci Izákovi kopali aj na tej doline a našli tam studňu živej vody. Ale pastieri z Gerára vadili sa s pastiermi Izákovými a vraveli: To je naša voda. A tak nazval meno studne Esek, lebo sa vadili s ním. Potom vykopali druhú studňu a vadili sa aj o tú, a preto nazval jej meno Sitna. A hnul sa odtiaľ a kopal ešte inú studňu, a o tú sa už nevadili, a preto ju pomenoval: Rechobót, a povedal: Teraz nám upriestranil Hospodin, a rozplodíme sa na zemi.“ (Gen 26,15-22) 

Schopnosťou patriarchov bolo, že vedeli vždy nájsť vodu. Vykopali studňu, ktorá znamenala život pre nich, pre stáda, pre celé okolie. Táto schopnosť je súčasťou Abrahámových požehnaní a v Kristu Ježišovi patrí aj nám. Dnes už možno nepotrebujeme priamo hľadať vodu, ale potrebujeme vždy nájsť zdroj života, musíme vedieť, čo máme robiť teraz, či už je to v robote, v podnikaní alebo v cirkvi a vôbec v čomkoľvek. Schopnosť nájsť vodu robí rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými. Žiaľ, existuje jav, že nepriateľ nám chce vykopanú studňu zahádzať a takto prístup k vode, šťastiu, prosperite, prebudeniu zahatať. Áno, Biblia túto filištínsku činnosť úplne jasne priznáva, ale čo urobí Boží človek? Nezostane pri zasypanej studni, ale ide ďalej a znova hľadá, znova kope a výsledkom je Rechobót – rozpriestranenie, rozvoj, prosperita, prebudenie. A teraz pozor! Ak niekto narieka, že sa jeho život dostal do zlého stavu, lebo mu niekto zahádzal studňu, v skutočnosti priznáva, že vodu veľmi hľadať nevie, nechce sa mu a možnože ani tú prvú nevykopal on. Ak niekto narieka nad zahádzanou studňou, podobá sa Filištíncom, ak niekto ide kopať ďalšiu, podobá sa na Izáka.

Verím, že Boh do nás vložil úžasnú schopnosť vždy pokračovať ďalej. Aj na jeseň budeme kopať studne, ale aj v budúcnosti. Rozpriestranenie je naše a úplne najviac si ho užijeme pri vstupe do Božieho kráľovstva.

Pokračujeme.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme