„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Pokračujeme

Drahí bratia a sestry, 

prajem Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov ako aj posledných dní roku 2015. Samozrejme, že je dobré, ak sa po tieto dni zastavíme, stretneme sa s rodinou v milom domácom prostredí a hlavne, že si môžeme pripomenúť jeden z najúžasnejších okamihov v dejinách vesmíru, keď sa Boží Syn inkarnoval a stal sa aj Synom človeka. Samotné narodenie Pána Ježiša Krista je evanjeliom – dobrou správou pre ľudstvo. Pripomínam, že Ježiš sa narodil podľa Písiem a Jeho osobu nie je možné oddeliť od Starého zákona, preto ani nie je možné ctiť si Ho v rozpore s Mojžišovým zákonom. Žiaľ, mnohé vianočné tradície a zvyky nevychádzajú z Biblie a vo väčšine prípadov sú s ňou v priamom protiklade. Preto sa slávením Vianoc nenarodí Ježiš Kristus v ľudských srdciach. Ježiš sa v ľudskom srdci narodí skrze to, že človek počúva zvesť evanjelia a rozhodne sa prijať Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. A to sa môže stať kedykoľvek v priebehu roka. Taktiež po celý rok musíme dávať pozor, aby sme žili v podriadenosti Božiemu slovu, aby náš život nebol v rozpore s výrokmi Biblie. Ježiš je Pán pánov a Kráľ kráľov a v moci a sláve sa vráti na zem súdiť svet. Pripravme sa na tento okamih.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme