Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Pokračujeme

Jaroslav Kříž

Absolvoval som spolu s bratmi a sestrami zájazd do Izraela. Zájazd bol vynikajúci, všetkým sa nám páčilo. Radovali sme sa, že sme vo Svätej zemi, no takisto sme sa radovali, keď už sa blížil dátum návratu domov.

Prečo vlastne chodíme do Izraela, keď vierou v Ježiša Krista je človek znovuzrodený a zachránený a návšteva Izraela nie je podmienkou spasenia? Má to niekoľko dôvodov. Po prvé, lepšie chápeme Božie slovo, keď čítame jednotlivé príbehy, vieme si lepšie predstaviť prostredie, v ktorom sa odohrali. Ďalším dôvodom, prečo chodíme do Izraela je, že chceme povzbudiť Židov, požehnať ich a mnohí z nás skúsili na vlastnom živote, že požehnanie sa mnohonásobne vracia. Chcem však zdôrazniť jeden dôvod, o ktorom sa málo hovorí, a to, že návštevami Izraela sa utvrdzujeme v presvedčení, že Biblia je faktická, historická a pravdivá kniha. Navštevujeme miesta, ktoré sú spomínané v Biblii. Jednými z miest, ktoré pútnici navštevujú, sú hroby. Navštívili sme miesta, kde boli pochovaní Abrahám, Izák, Sára, Lea, Jákob a navštívili sme taktiež hrob „Garden Tomb“, kde bol vysoko pravdepodobne pochovaný Ježiš Kristus. Je zarážajúce, že ľudia očakávajú Božiu prítomnosť na miestach, kde boli pochované ľudské pozostatky. Čo iné môžeme nájsť pri hrobe ako atmosféru smrti? Tí, ktorí tam očakávajú niečo iné, sa dostávajú do nebezpečenstva okultizmu a do styku so záhrobím, podzemným svetom. Zo všetkých hrobov sme radšej rýchlo utekali preč a vôbec sme sa nechceli vcítiť (na rozdiel od ostatných) do ezoterickej, ponurej atmosféry. Iné to bolo pri Ježišovom hrobe. Toto miesto som nazval „veselý a radostný hrob“. Veď len ten hrob je pekný, ktorý je prázdny. V „Garden Tomb“ sme mali úžasnú, radostnú bohoslužbu. Radovali sme sa rovnako ako Mária Magdaléna, ktorá videla, že Ježiš nezostal v hrobe, ale žije. Na zmŕtvychvstaní Ježiša stojí celé kresťanstvo, je v ňom nádej celého ľudstva. Ak jeden vstal z mŕtvych, potom mŕtvi vstávajú z mŕtvych a vstaneme aj my. Vďaka Bohu. Vedľa tejto všetky ostatné správy na tomto svete strácajú význam. Radujme sa a ohlasujme správu o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme