Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Pokračujeme

Takže je tu leto.

Predovšetkým vás chcem povzbudiť, aby ste zostávali v lete – tak ako Abrahám – pri dverách stanu, čo je cirkev. „Hospodin sa zjavil Abrahámovi pri dubine Mamrého, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu.“ (Gen 18,1) Čiže, aj keď budete na dovolenkách, buďte zaintegrovaní v Božej práci. Ako zvyčajne, prázdniny začíname tábormi: mládežnícky bude v Osrblí, Teenage MovieCamp a detský tábor zas v Bystrej. V auguste prebehne dlhšia kampaň s bratom Johnom Huizingom z Kanady. Práca na Božom diele spolu s osobnou zbožnosťou nám pomôžu zdolať letné nástrahy, ku ktorým patria predovšetkým sexuálne hriechy.

Pre kresťanov je leto spojené tiež s rôznymi festivalmi a koncertmi. Ako sa k nim postaviť? Na jednej strane, môže byť prínosom, že veriaci – zvlášť mládež – sú povzbudení tým, keď vidia, že sa zíde väčšie množstvo ľudí pri hľadaní a uctievaní Pána. Je však potrebné veľmi pozorne sledovať, či tieto podujatia naozaj budujú učeníctvo, alebo vyvolávajú ohľadom viery neistotu a zmätok. Preto vždy treba dávať pozor na to, aký je cieľ podujatia, a hlavne, kto ho organizuje. Problémom týchto naddenominačných festivalov je, že sa pod rúškom slov o láske, tolerancii, spolupráci a priblížení prestalo kázať evanjelium. Evanjelium totiž rozdeľuje – rozdeľuje tmu a svetlo, oddeľuje zrno a plevy. Výsledkom dialógu nemôže byť tolerancia k tomu, čo Biblia označuje ako hriech – aspoň v tých úplne jasných prípadoch. Nehovoríme o malicherných rozdieloch, ale o tom, že sexuálnych hriechov, okultizmu a modlárstva sa treba naďalej strániť. A práve na toto sa na festivaloch so širokým záberom pozabúda a latka posvätenia sa stále znižuje. Podobne sú na tom koncerty hudobných skupín. Samozrejme, vieme o význame chvál – – veď sú silnou stránkou práve letnično-charizmatického hnutia. Chvály však musia byť podriadené služobným darom, nemôže to byť tak, že speváci sami kážu, vyučujú a modlia sa. Ak je niekto hudobník, to ešte neznamená, že má zjavenie. Navyše tu platí to isté, čo pri naddenominačných festivaloch, a to, že cieľom je zhromaždiť čo najviac ľudí, a nie znovuzrodenie a posvätenie. Tým nechcem povedať, že všetky podujatia tohto typu sú zlé, ale nie všetky sú na budovanie. Požehnané leto!Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme