A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Pokračujeme

Leto je takmer za nami, pričom mnohí si – právom – ani nestihli uvedomiť, že nejaké bolo. Uplynulé obdobie bolo vskutku zvláštne, a to ani zďaleka nielen vďaka tomuto, pre leto atypickému, počasiu. V priebehu uplynulých týždňov sme mohli sledovať otrasy a nestabilitu takmer na všetkých frontoch. Od finančnej nestability, cez nízke ratingy najsilnejších ekonomík, až po viac ako sedem desiatok nevinných životov, ktoré vyhasli v Nórsku pod taktovkou nemilosrdného (médiami nesprávne označovaného ako kresťanského fundamentalistu) Andersa Behringa Breivika. Za zmienu stojí hlavne táto tragédia, ktorá nám pripomína, že ani tá najvyššia životná úroveň či spoločenské blaho nedisponuje riešením pre kozmický problém zla a hriechu, vďaka ktorému sa tento svet zvíja v bolestiach. Samozrejme, nie je múdre pohŕdať vysokou životnou úrovňou a s ňou spojenými benefitmi, ani zďaleka však nie je základom, na ktorom môžeme postaviť svoje životy.

Tieto turbulencie pripomínajú zúfalý stav, v ktorom sa nachádzajú ľudia, ktorých život nestojí na skale, ale na pominuteľných devízach tohto sveta. Nikto to nevyjadril trefnejšie ako sám Pán Ježiš na konci svojej kázne na vrchu: „Každého teda, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak, a prišli rieky, a zaviali vetry a oborili sa na ten dom, a nepadol, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišli rieky, a zaviali vetry a zavadili o ten dom, a padol a jeho pád bol veliký. A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasli zástupy nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci.“ (Mt 7,24-29) Aj v súčasnej situácii platí stará známa dualita: „Svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá naveky.“ (1Jn 2,17) Keď sa svet zmieta v úzkostiach a neistote, cirkev postavená na skale Božieho slova zažíva svoje najlepšie obdobie: každý týždeň vidíme, ako stovky ľudí zažívajú uzdravujúci Boží dotyk, ktorý doprevádza kázanie evanjelia. Práve teraz, keď Európe hrozí finančný kolaps a pomaly sa začína hovoriť o centrálnej vláde, prežívame dni mocného Božieho navštívenia a vízie veľkých vecí, ktoré nás čakajú. Na tejto skutočnosti je úžasné nielen to, že sa ako Božie deti nachádzame v bezpečí Pánovho „korábu“, cirkvi, ale aj poslanie, ktoré sa nám od Pána dostalo, a síce prizvať do Jeho bezpečia aj ľudí okolo nás. Áno, práve teraz, keď metropolami otriasajú nepriaznivé socio-ekonomické okolnosti, my tieto isté metropoly zasiahneme dobrou správou o záchrane v Ježišovi Kristovi. Prebudenie je pred nami!Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme