Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Pokračujeme

Ak poviem, že žijeme pohnuté časy, tak sa trochu opakujem. No v súčasnosti, najmä pre Slovensko, je to ozaj príhodné. Vražda dvoch mladých ľudí a odhalenia, ktoré v súvislosti s týmto ohavným skutkom vychádzajú najavo, masívne otriasli vo väčšine Slovákov dôveru v štát. Samozrejme, ani doteraz mienka nebola valná, ale to, akým spôsobom politické špičky beztrestne vysávajú štát, je ozaj frustrujúce. Aj kresťania prepadajú spravodlivému hnevu, volajú po spravodlivosti a pýtajú sa: „Čo máme robiť?“ Zaiste, sledujeme politické dianie a máme právo vyjadriť svoj názor, ale na rozdiel od neveriacich máme jednu veľkú výhodu: Sme občanmi Kráľovstva, kde je pokoj, láska a spravodlivosť, po ktorých naše srdcia tak volajú, a toto Kráľovstvo bude trvať naveky.

V knihe Daniel je zaznamenaný príbeh o tom, ako kráľ Nabuchodonozor mal sen a v ňom videl sochu, ktorej jednotlivé údy boli z rôznych materiálov. Daniel kráľovi vysvetľuje, že to symbolizuje ríše, ktoré budú po sebe nasledovať. Áno, je to tak – ríše, kráľovstvá, štáty, cisárstva, štátne zväzky prichádzajú na scénu dejín a zase odchádzajú. V niektorých bolo spravodlivosti viac, v iných menej. Daniel však upozorňuje, že definitívny koniec s ríšami urobí Božie kráľovstvo, ktoré je v tomto prípade symbolizované kameňom, ktorý rozbil sochu na prach a naplnil celý priestor. Prvý úder socha dostala zjavením Ježiša Krista Nazaretského. Ježiš vstal z mŕtvych, čo si po tieto dni pripomíname, a odišiel do Nebies. Jeho druhý príchod bude znamenať ukončenie pozemských štátov a nastolenie večného Božieho kráľovstva. Tak ako sa naplnili proroctvá o prvom príchode Pána, tak sa naplnia proroctvá aj o Jeho návrate. 

Bratia a sestry, máme nádej. „Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko to bude vám pridané.“ (Mt 6,33)Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme