„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Praha - Hradec Králové

reportaz-praha-opt.jpegV polovici novembra sme s pastorom navštívili dve významné české mestá, Prahu a Hradec Králové.

V piatok večer bolo zhromaždenie v Hradci Králové, kde prišlo asi štyridsať ľudí. Atmosféra bola od začiatku veľmi príjemná. Dalo sa vnímať, že ľudia majú veľké očakávanie a túžbu po Slove a Svätom Duchu. Chvály, v podaní Aleša a jeho manželky, nás voviedli do srdečného uctievania. Potom pastor Jardo otvoril tému o silnom srdci, ktorá zaznela v posledných dňoch aj v zbore v Banskej Bystrici. Práve táto téma má zásadný význam v rozbiehaní Božej práce, lebo pastor poukázal na prvé verše z knihy Jozue, ako Boh povzbudzuje svojho služobníka, aby bol silný a pevný a vošiel do zasľúbenej zeme. Pastor poukázal na to, že človek so slabým srdcom nevie vstúpiť do Kanáanu. Z prvého listu Korinťanom, 10. kapitoly, vymenoval niekoľko dôvodov, prečo môže srdce zoslabnúť. Na záver sa pomodlil za každého prítomného. Na zhromaždení boli aj dve známe osobnosti z pastorových kázní, brat Zavřel a brat Jirko Stonawski.

Na druhý deň ráno, teda v sobotu, sme vyrazili do Prahy. To už nebola taká veľká vzdialenosť ako deň predtým. Na okraji Prahy sme sa stretli s Martinom Mazúchom, ktorý nás previedol labyrintom pražských ciest, nadjazdov a križovatiek do trochu odľahlej časti, kde sa konala bohoslužba.

Asi štyridsať ľudí začalo spontánnu chválu. Chváliaca skupina, ktorú tvorili hlavne zrelí muži, bola vynikajúca, dynamická, šťavnatá. Po krátkom úvode, kde som sa mohol aj ja podeliť s Božím Slovom, vyučoval pastor tiež na tému Ako mať silné srdce. Bolo inšpirujúce počúvať túto tému aj viackrát za sebou. Počas Slova sa bratia silne naplnili Svätým Duchom. Na záver, tak ako aj v Hradci, pastor položil ruky na veriacich a jeden zrelý muž sa obrátil. Vďaka Bohu! Celkovo prešla cesta domov rýchlo. Zostali vo mne opäť zmiešané pocity po návšteve českých zborov a hlavne pražského. Na jednej strane veľmi dobré zhromaždenia, vyliatie Ducha, nadšení ľudia, na strane druhej smútok ohľadom mnohých zborov, ktoré odišli od pomazania, sily, radosti v Pánovi k intelektuálnemu, scholastickému, humanisticko-ekumenickému kresťanstvu, napriek tomu, že zažili v minulosti Božie navštívenie. Stále, keď sme v Prahe, si uvedomujeme, aké sú ešte veľké výzvy pred nami. Určite Praha, ktorá ma cez milión obyvateľov, je jednou z nich.

Nech Boh požehná Čechy a Moravu.Související články

Misijná skupina Praha|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Představujeme
Sbor v Hradci Králové|Logos 2 / 2020 | Kamila Rosůlková|Představujeme
Misijná skupina v Hradci Králové|Logos 4 / 2008 | Redakce |Představujeme
Živá církev v Hradci Králové|Logos 7 / 2016 | Kamila Rosůlková|Představujeme
Církev Víry Milost Praha|Logos 10 / 2015 | Redakce |Představujeme