Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Rozhovor s Ákosom Nemesom

akos-opt.jpegV nedeľu 7. januára navštívil Banskú Bystricu Ákos Nemes zo Zboru Viery v maďarskom Debrecéne. Brat Ákos kázal na nedeľnom zhromaždení, ktoré bolo súčasťou januárovej konferencie KS Milosť. Pri príležitosti návštevy tohto pastora druhého najväčšieho Zboru viery v Maďarsku, sme ho poprosili, aby nám odpovedal na niekoľko otázok.

Povedzte nám niečo o sebe a svojej službe.

Pochádzam z RKC. K Pánovi som sa obrátil v roku 1982, v 30-člennom zbore v Budaörsi (časť Budapešti - pozn. red.), ktorý viedol Sándor Németh. Jeho manželka Judit viedla chváliacu skupinu. Tam sa začal môj kresťanský život, tam som sa znovuzrodil, bol som pokrstený vodným krstom a následne naplnený Duchom Svätým. Asi o tri roky neskôr som sa zapojil do služby zboru. Hral som na gitare, spieval som, skladal som vlastné piesne - chvály. Za mnohé v mojich začiatkoch ďakujem bratovi Petrőczovi, ktorý ma pozval do zboru v Kaposvári, kde som sa mnohému naučil, najmä čo sa týka pastoračnej práce. V roku 1989 ma pastor Sándor Németh poveril vedením niekoľkočlennej skupiny v Debrecéne. V tom čase sme bývali v Budaörsi a v Debrecéne, kam sme dochádzali, som slúžil ako vedúci misijnej skupiny.

Na začiatku sme sa schádzali asi desiati a začali sme budovať zbor v prenajatom dome, v malej izbičke. Ako prichádzali noví ľudia, tak sme sa sťahovali do väčších a väčších priestorov. Napokon sme si museli prenajať Kultúrny dom. Dnes máme vlastnú halu s kapacitou 800 miest. Je nás 1200 vrátane detí, takže bohoslužieb sa zúčastňuje 800 osôb. Založili sme základnú školu. V tomto roku sme otvorili vlastné gym-
názium. Z poverenia Sándora Németha a jeho manželky Judit, prednášam na Akadémii sv. Pavla v Budapešti Kristológiu.

spevacka-opt.jpegKeď ma pozvú slúžiť do iných zborov, s radosťou takéto pozvania prijímam.

S manželkou Beatou sme sa zoznámili v zbore a do manželstva sme vstúpili už ako znovuzrodení kresťania. Je mi oporou a inšpiráciou. Mnohokrát ma povzbudí čerstvými zjaveniami zo Slova Božieho. Vždy sú to občerstvujúce veci a veľmi mi to pomáha.

Je začiatok nového roka 2007. Povedzte nám, čo u vás doma v Maďarsku vnímate ako hlavný odkaz, ktorý Svätý Duch dáva pre tento prichádzajúci rok.

Vytýčili sme si dva hlavné smery. Po prvé, obnovu zboru vo viere v súlade s vôľou Svätého Ducha. Chceme, aby členovia zboru boli odvážnejší vo viere, a aby boli zaviazanejší. Po druhé, je to rast a evanjelizácia. Obidva smery musia ísť súbežne. Zväčšujeme halu, lebo máme vieru, že sa budú obracať noví ľudia. Prebudenie vyzerá veľmi sľubne.

Ako vnímate Božie dielo na Slovensku?

Beáta: Veľmi sa tešíme tomu, že aj na Slovensku sa obracajú ľudia k Pánovi, že Ho prijímajú a sú naplnení silou Ducha Svätého. Vidíme, že sú hladní po Božom slove, že ho milujú. Slovo Božie dáva základ pre Božiu prítomnosť medzi nami, aj medzi národmi. Je základom aj pre národnú obnovu, vývin, rast, posun vpred. Prichádza mi teraz na myseľ Slovo zo Skutkov apoštolov, že „pred Pánom je milý každý z ktoréhokoľvek národa, kto sa Ho bojí“.

Ákos: Keď sme boli u vás prvýkrát, veľmi nás prekvapilo, aké množstvo ľudí bolo zhromaždených, aby chválilo Pána. Veľmi milo nás prekvapila aj kvalita vašich chvál. Vo vašich chválach je jemnosť, vypracovanosť a kultúra. Zjavne je to aj zásluhou vedúcej chvál, Anny. Tieto kvality sú závislé od osobností. Sú to veľké hodnoty. Tešíme sa, že ako kresťania rôznych národov sa navzájom nehádame a neškriepime, ako sa to, žiaľ, deje vo svete a ako tomu bolo v histórii cirkví. Vidíme, že skutoční kresťania môžu byť akýmsi mostom medzi národmi.

Chcel by som vyjadriť úctu voči osobe pastora Jarda Kříža. Veľmi ma teší, že som v jeho osobe poznal v myslení veľmi zdravého, triezveho a zároveň veselého a optimistického človeka, ktorý slúži Pánovi.

Ďakujeme za rozhovor.

Preklad: Zlatka RadnotyováSouvisející články

Rozhovor s Marcinom Podzorskim|Logos 3 / 2010 | Andrea Piteková |Reportáž
Rozhovor s Pasqualom Barilom|Logos 2 / 2010 | Redakce |Aktuálně
Rozhovor s Howardem Bassem|Logos 12 / 2013 | Redakce |Rozhovor
Rozhovor s Alexandrem Peremotem|Logos 4 / 2017 | Redakce |Rozhovor
Rozhovor s Marilyn Neubauer|Logos 10 / 2007 | Daniel Šobr |Rozhovor