Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Logos únor 2007


Logos Únor 2007

Vybíráme

Spasenie pohanov

Jaroslav Kříž | Téma

Spasenie pohanov

Pred Bohom sú ľudia rozdelení do troch základných skupín - Izrael, cirkev a pohanské národy. V dnešnom článku sa chcem zaoberať treťou skupinou, pohanskými národmi a ich mylnou ... Čtěte víc...

Hlas krvi

Tibor Ruff | Převzato z Új Exodus

Hlas krvi

„... aby ste nepoškvrnili zeme, v ktorej ste, lebo taká krv by poškvrnila zem. A ta- kej zemi sa ničím iným nepokryje hriech za krv, ktorá bola vyliata v nej, iba krvou toho, kto ju vylial. A preto nezanečistíš zeme, v ktorej bývate ..!“ Čtěte víc...

Mami, prečo?

Veronika Kováčová | Věda a víra

Mami, prečo?

Čtěte víc...