Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Novodobé závislosti

mobil-jpg.jpegZávislosti veľmi všeobecne môžeme rozdeliť na tzv. látkové a nelátkové. Látkové znamená, že ide o závislosť od nejakej chemickej látky (drogy) a to buď v syntetickej alebo v prírodnej forme. Droga v tomto zmysle znamená, že ideo nejakú látku, ktorá tým, že sa dostáva do organizmu, má schopnosť zmeniť psychický stav človeka (prežívanie) a to emócie, vnímanie, ale aj stav vedomia, a to spočiatku veľmi príjemným spôsobom, pre ktorý sa droga začne zneužívať.

Droga má však aj takú vlastnosť, že po čase jej človek potrebuje stále viac (rastie tolerancia organizmu na drogu), neskôr vzniká chorobná (neodolateľná) túžba po droge, až neustále nástojčivé nutkanie užiť drogu. Droga má takto schopnosť po nejakom čase zneužívania (abuzu) vyvolať závislosť (organizmus ju „potrebuje“), čo závisí od typu a sily drogy ako rýchlo, resp. po koľkých dávkach. Ak sa už vytvorí závislosť, nedostatok drogy vyvoláva krutý stav - tzv. abstinenčný syndróm - organizmus sa dožaduje svojej drogy za každú cenu. Všeobecnými príznakmi tohto syndrómu sú (v závislostiod sily drogy) napr. nervozita, silný nepokoj, až agresivita, nutkanie zohnať si drogu za každú cenu (aj za cenu kriminálnych činov), ďalej trasenie, chvenie, potenie, búšenie srdca, prípadne aj bolesti. Silnejšími prejavmi sú tzv. delíriá, halucinácie, paranoidita (pocit prenasledovanosti, hrôzy, rôzne vidiny, hlasy, a pod.), v krajnomprípade smrť. Život s drogou je peklo. Východisko je jediné: úplná abstinencia od danej drogy, t.j. prestať úplne a navždy (žiadna stredná cesta), inak sa závislosť rýchlo a v plnej miere vráti a totálne zruinuje človeka a jeho blízkych. Samozrejme, prestať nieje jednoduché, a tiež je nutné liečenie, odborná pomoc. Nie je dnešnou témou písaťo klasických látkových drogách, rôznychopiátoch (heroín), povzbudzujúcich budivých drogách (amfetamínoch, pervitine, kokaine, extase), drogách vyvolávajúch halucinácie (LSD) a pod., ako ani nie o alkohole, nikotíne či o organických rozpúšťadlách (fetovanie) a pod., hoci hlavne alkoholom je Slovensko veľmi zamorené. Medzi závislými je viac žien a veková hranica konzumentov sa posúva do detského veku. Udomácňujú sa aj tzv. „legálne drogy“ - napr. marihuana, hašiš (cannabinoidy), ktoré vyskúša minimálne každé druhé - tretie dieťa v puberte. Pre mnohé tieto deti je to tzv. štartovacia droga, po ktorej prechádzajú na silnejšie drogy a drogový životný štýl (užívanie si, zábava, hedonizmus a pod.). Distribúcia mnohých drog je veľmi ľahká - začína v základných školách. Dílermi sa za pár stoviek stávajú samotné deti, ktoré, samozrejme, o odvrátenej strane drogy nič netušia.

Prevencia

Prevenciou je jedine včasné vštepenie zdravého životného štýlu, pestovaniemravného charakteru, ale hlavne istota, láska a zdravé vzory pre naše deti, tiež časa pozornosť, venované deťom - rozvíjanie ich zdravého potenciálu, talentov a pod. Jednoducho prevencia. Po tomto „úvode“ môžeme prejsť k našej téme: novodobé závislosti. Máme teraz na mysli hlavne tzv. nelátkové závislosti, alebo „predmetové“ závislosti. Niečo, čo doniesla práve dnešná moderná pretechnizovaná doba, a to v merítku, ktoré tu doposiaľ nikdy nebolo. Vynárajú sa nové pojmy ako napr. workoholizmus (závislosť od práce), shopaholizmus (závislosť od na-kupovania), adrenalínové športy, niektoré poruchy prijímania potravy. Ďalej hráčska vášeň (gambling) - napr. závislosť od „vý-herných“ automatov. Najnovšie aj „internetový gambling“, počítačové videohry, rôzne „strieľačky“, automobilové a dostihové preteky, hazardné hry a rulety, ktoré jednoznačne zvyšujú úroveň agresivity a narušujú citový vývoj dieťaťa. Vytvára sa nový patologický životný štýl (surfovanie po internete, nakupovanie cez internet, zoznamovanie sa cez internet, relax cez internet, trávenie celých dní pred internetom a zanedbávanie rodiny, vzťahov, a pod.). Uvádzajú sa prípady závislosti od elektronickej pošty, SMSkovania, kedy už človek skoro ani nevie komunikovať „z očí do očí“. Dve tretiny tínedžerov hrajú na internete hazardné alebo agresívne hry, surfujú po „chúlostivých“ stránkach. Hry na zoznamovanie (zoznamky) sa tolerujú v mnohých manželstvách! Celou samostatnou kapitolou je závislosť od pornografie (ťažká poviazanosť), ktorá sa cez internet šíri veľmi ľahko. A teraz o téme obšírnejšie. Ide o tzv. prohazardnú atmosféru obdobia alebo o tzv. patológiu konzumu (chorobné za-meranie na konzum). Dnes vládne veľký chaos v hodnotových systémoch ľudí, ktorý vytvárajú hlavne médiá cez reklamy a pod., ale aj kríza rodiny. Dnes ľudia túžia po instantnom, okamžitom uspokojení svojich pseudopotrieb - mať všetko hneďa teraz, a navyše ľahko. Dnes ešte oficiálne neexistuje diagnostická klasifikácia pre mnohé z týchto nelátkových závislostí, ale je to len otázka času. Už sa však zistilo, že tieto chorobné stavy majú mnohé spoločné znaky s klasickými (látkovými) závislosťami. Týmito znakmisú napr: Silná, až chorobná túžba po príjemných zážitkoch a prílišná zaujatosť obľúbenou činnosťou. Často ide o únik z reality. Problémy s kontrolou (sebakontrolou) pri týchto aktivitách. Silná preferencia týchto činností pred inými záujmami, ale aj povinnosťami Pokračovanie v týchto činnostiach aj pri problémoch, ktoré si týmito činnosťami vyvolávame (zanedbávanie práce, rodinné konflikty, dlhy, strata času, zanedbávanie spánku a pod.). Problémy závislého človeka zasahujú celú rodinu. Keď sa náhle nemôže venovať svojej obľúbenej činnosti, vzniknú abstinenčné príznaky, ako keď chýba droga napr. alkohol, nervozita, trasenie až agresivita, impulzivita, výkyvy nálad, nesústredenosť, nespavosť, búšenie srdca, a pod.) Zásady liečby sú tie isté, ako pri látkových drogách.

Typy nelátkových závislostí

Povedzme si o niektorých typoch nelátkových závislostí podrobnejšie:

Gambling (patologické hráčstvo)

Doteraz len v Banskej Bystrici bolo na túto závislosť liečených minimálne 500 ľudí (za pár rokov). Človek hľadá potešenie, ktoré hra opakovane navodzuje (tzv. „odmena“). Všetko začína nenápadne, nevinne, s pár 10-korunáčkami. Nenápadne, zapár mesiacov či rokov, sa zvyšuje intenzita, frekvencia hrania, výška stávok, peňazí. Povzbudením sú občasné výhry, keď sa nasype kopa 10-korunáčiek. Niekedy je motívom k hre len vzrušenie z hry, niekedy jeto vidina rýchleho a ľahkého zbohatnutia „za jednu noc“. A to je pasca. Lebo tu funguje diabolský mechanizmus rozvoja závislosti, životunebezpečný mechanizmus drogy. Človek je po čase úplne a bytostne vtiahnutý do hry. Po čase už o ničom inom nevie rozmýšľať ani v práci, ani doma, ani cez deň, ani v noci. Napriek rastúcim dlhom si zoženie peniaze. Postihuje ho totálna strata súdnosti a zdravého rozumu, zdravej zdržanlivosti. Postupne si napožičiava toľko, že nie je schopný dlhy vracať. Ženie ho jediný motív: „Raz predsa musím aj vyhrať. Všetky dlhy vrátim a ešte mi zostane, budem milionárom, a potom hrať prestanem, kedykoľvek budem chcieť.“ Toje omyl a pasca. Lebo medzitým sa vyvinnie závislosť od hrania, za tým nasleduje fáza hlbokého pádu - státisícové i väčšie dlhy, zapletenie sa do podsvetia (požičal si aj tam), rozvrat rodiny pre rôzne klamstvá, nevyplatené inkasá, strata zamestnania, zúfalstvo, pomýšľanie na sebevraždu. Taký človek ešte stále nechápe, že ide o závislosť, že je v temnote. V lepšom prípade mu rodina pomôže dostať ho na liečenie, potom nasleduje ešte dlhý príbeh, neľahká cesta späť a nutnosť doživotnej abstinencie od akejkoľvek formy hazardného hrania. Niečo podobné je mobilný telefón. Sú popísané prípady ľudí (väčšinou mladých), ktorí majú telefón neustále „prilepený“ na uchu a majú obrovské účty za telefón. Nie sú schopní s tým prestať, nedokážu sa venovať ničomu inému, píšu aj 300 správ denne. Keď im chvíľu nikto nepíše, myslia si: „Prečo mi nepíšu? Nemajú ma radi?“ a pod. Problémom mnohých ľudí je závislosť od mobilného telefónu Vyrastá nám tzv. počítačová generácia detí. Vidno to na nich aj fyzicky. Detskí lekári hovoria, že tieto deti sú fyzicky menej zdatné, bledé, s ochablým svalstvom a chrbticou, lebo celé dni sedia za počítačom. Surfovanie po internete môže nadobudnúť charakter závislosti. V súvislosti s televíziou bol popísaný tzv. „televízny mozog“. Zistilo sa, že deti,ktoré od malička nadmerne pozerali televízor, viacej len pasívne prijímali informácie, ktoré veľmi v mysli netriedili. Menej mali vyvinutú reč - vyjadrovanie sa, ale aj myslenie. Znížená bola oblasť pozornosti, tvorivosti, vyššia pasivita a ovplyvniteľnosť.

Závislosť od nakupovania: shopaholizmus

Je to tiež závislosť modernej doby. Ide často o iracionálne nepremyslené nakupovanie, hlavne odkedy sa rozšírili hypermarkety. Kupujú sa veci, ktoré nie sú potrebné, hlavne ženy kupujú aj veci do série, viac farieb z rovnakého tovaru, a pod. Spočiatku ide o to „zažiť kúsok eufórie“ pri nákupnej horúčke, nákupoch so zľavami, a pod. Postupne sa môže vyvinúť až neovládateľná túžba nakupovať, a to viac, než si môžem dovoliť (systém rýchlych pôžičiek). Spúšťačom sú reklamné kampane, farby a vône obchodov, akcie, a pod. Tovar sa často krátko po nákupe odloží ako nepotrebný (s ilúziou, že sa raz zíde). Pritom sa často minú peniaze „do haliera“. Ak ešte sú nejaké peniaze, „pália“ vo vrecku, kým sa neminú. Ide o nutkavosť, samotný zážitok a eufóriu z nakupovania. Po nákupe napätie povolí a tá vec už nie je zaujímavá. Zaujímavé sú len ďalšie lákavé ponuky v obchode.

Poruchy prijímania potravy

Niektoré z týchto porúch majú tiež znaky nutkavosti a impulzívnosti, charakteristické pre závislosti. Spomeňme idoly dnešnej doby - vychudnuté (anorektické) modelky, na druhej strane „svalovcov“z fitnescentier (bigorexia). Je to choroba dnešnej modernej civilizácie. Všetok čas je trávený v posilovni alebo pred zrkadlom. Títo ľudia neustále trpia predstavou, že ešte stále nie sú dosť dokonalí. Je to ako posadnutosť. Podriaďujú tomu všetko vo svojom živote. Tieto neuveriteľne chudé ženy trpia predstavou, že sú ešte stále tučné, zmietajú sa v obrovskej duševnej neistote, lebo ich hodnota je založená na tom, ako vyzerajú. Riadia sa diétami z časopisov, reklamnými výrobkami, a pod. Toto ochorenie nieje známe v krajinách tretieho sveta. Ide výlučne o „výdobytok“ modernej civilizácie.

Workoholizmus (závislosť od práce)

Na záver spomeňme ešte aspoň workoholizmus (závislosť od práce), ktorý sa u nás nesmierne rozmáha, hlavne v Bratislave a okolí. Trpia ním hlavne manažéri, ale nielen oni. Oficiálne (zatiaľ) workoholizmus nieje choroba, ale veľmi strpčuje život. Je to noblesne pomenovaná forma šialenstva, ktoré tak opantalo životy niektorých ľudí, že skončili na psychiatrii, po infarkte alebo v pitevni. Ak vytrhnete workoholika z roboty, je s ním zle. Trasie sa mu žalúdok, stúpa pulz, neobsedí, je veľmi nervózny, podobne ako alkoholik, keď nemá čo piť. Ak nemá robotu, hneď si nájde náhradnú. K lekárovi nikdy nepríde, k lekárovi ho len privezú. Rodí sa nový životný štýl. Množstvo a kvalita práce sa u workoholika postupne stávajú jedinou životnou ambíciou a hodnotou. Deti „strácajú“ jedného z rodičov. Postihnutý človek príde domov z práce v noci, keď už deti spia. „Úraduje“ a sms-kuje aj cez víkendy, sedí za počítačom, nepozná dovolenky s rodinou, a keď je donútený ísť na dovolenku, neobsedí najednom mieste, nevie si oddýchnuť, prečítať knihu, porozprávať sa s rodinou a pod. Ľudí aj svoju rodinu posudzuje podľa „kvality ich práce“, je orientovaný na výkon. Stráca priateľov, nerozozná skutočné ľudské hodnoty a potreby. V rodine sa stáva tvrdýma náladovým, deformuje sa jeho charakter,morálne hodnoty.Související články

Závislosti|Logos 9 / 2007 | Danica Luková |Věda a víra
Svedectvo manželov Bečkovcov|Logos 8 / 2010 | Redakce |Skutečný příběh
Svedectvo manželov Capekovcov|Logos 4 / 2010 | Redakce |Skutečný příběh
Misijná skupina Senica|Logos 9 / 2007 | Ľubomír Senko|Představujeme
Večer pro Izrael|Logos 12 / 2011 | Lenka Dunajská|Ze života církve