„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Závislosti

smoke.jpgČlovek je stvorenie s veľkou chuťou skúmať a objavovať. So zvedavosťou ochutná nielen plod jahody, ale aj peknú lysohlavú, no neznámu hubu. A zážitok je na svete. A ak začne ochutnávať hubu častejšie, závislosť je na svete (lysohlávka je zdrojom halucinogénnych látok). Ľudia už oddávna poznali a využívali účinok rôznych rastlín na ľudskú psychiku. Veštkyňa Pythia v Delfách sa dostávala do kontaktu s duchovným svetom pomocou bobkového listu, niektoré kmene v Afrike až doposiaľ každé poobedie žujú listy istého kríka a dostávajú sa do eufórie.

Problematika však vôbec nie je takáto vzdialená, ale blízka každému človeku, aj keď práve netrpí závislosťou. Každý jeden z nás túži po radosti, pokoji, láske, po tom vedomí, že ho niekto miluje. A droga je pseudoodpoveďou, geniálnym klamom na toto volanie ľudského ducha a duše. Je ponukou na okamžité uspokojenie žiadostí, únikom do ireálneho sveta.

V dnešnej dobe, presýtenej informáciami, keď veda napreduje míľovými krokmi, sa rozširuje spektrum závislostí a zvyšuje sa počet ľudí, ňou trpiacich. Štatistiky sú alarmujúce. Ročne je na Slovensku diagnostikovaných 26 000 nových prípadov závislostí. Toto číslo však vyjadruje počet ľudí, ktorí pre svoj problém navštívili lekára, ktorý stanovil diagnózu. Tých „nepriznaných“ je však omnoho viac. Najčastejšie ide o závislosť od alkoholu. Od roku 1990 sa trvalo zvyšuje počet závislých od heroínu, zvyšuje sa aj užívanie ďalších nebezpečných látok. V Logose 2/2007 sme písali o nelátkových, „novodobých“ závislostiach. Dnešnou témou budú „klasické“ látkové závislosti.

Drogy sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré spôsobujú príjemné zmeny v prežívaní života zásahom do ľudskej psychiky a sú schopné vyvolať závislosť. Škodlivé užívanie drogy je také, ktoré poškodzuje telesný aj duševný stav človeka, je často kritizované okolím a vyvoláva rôzne nepriaznivé sociálne dôsledky. Keď človek v užívaní drogy (prípadne činnosti pri nelátkových závislostiach) pokračuje, vytvorí sa závislosť, stav, kedy organizmus drogu potrebuje nie pre úžasné zážitky, ale pre normálne fungovanie, ktoré je bez drogy nemožné. Pri vysadení sa objaví abstinenčný syndróm (odvykací stav), kedy dominuje úzkosť, nepokoj, búšenie srdca, potenie, tras, nespavosť, rozptýlená pozornosť, depresia, ba až halucinácie a epileptické záchvaty. Tento stav môže byť život ohrozujúci zlyhaním kardiovaskulárneho systému a dýchania. Zvyšuje sa tolerancia na látku, pre dosiahnutie žiadúceho účinku je potrebná stále vyššia dávka, ktorá by nenavyknutého človeka mohla aj usmrtiť.

Ťažiskom závislosti je neustála silná túžba po droge (craving). Branie drogy sa stáva nekontrolovateľné, človek nie je schopný napríklad prestať piť po prvom poháriku, ale žije v sebaklame, že ak bude chcieť, kedykoľvek s tým môže prestať, „veď má pevnú vôľu“. Poraziť toto oklamávanie je jednou z kľúčových a zároveň najťažších vecí v liečbe závislosti.

Aké vlastnosti a návyky sú rizikové pre vznik závislosti? Je to nízka odolnosť voči sklamaniu a záťaži, emočná nezrelosť, neistota, nedostatočná sebadisciplína, chýbanie pracovných návykov a schopnosti organizovať si čas, neschopnosť adekvátne riešiť problémy. Najviac ohrozenou skupinou sú adolescenti, ktorí túžia po nových zážitkoch, po prijatí od kolektívu, testujú svoje hranice, pochádzajú z rozvrátených rodín, kde rodičia tiež trpeli závislosťou. Kým u dospelého človeka rozvoj závislosti od alkoholu trvá roky, u dospievajúceho je mnohonásobne rýchlejší, trvá len niekoľko mesiacov. Podľa štatistík každé druhé-tretie školopovinné dieťa má skúsenosť s marihuanou.

Život s drogou sa pre človeka stáva väzením. Závislosť nebadane mení osobnosť, charakter človeka. Stráca sa schopnosť vytvárať a udržať priateľstvá, človek sa stáva nespoľahlivým, hrubým, egoistickým, v jeho živote je chaos, prestáva pracovať, klame, je zanedbaný, stráca zábrany, je výrazné pôžitkárstvo. Ovplyvňuje telo a myseľ, hlavne vôľu, ktorá je v konečnom štádiu úplne potlačená. Závislosť sa stáva zamestnaním a získanie drogy prioritou číslo jeden. Toto sú slová Jima, ktorý opisuje, akým spôsobom žil: „Každý večer predtým ako idem spať, sa musím ubezpečiť, že mám pripravenú dávku na ráno, lebo bez nej by mi bolo určite zle. Prvou vecou, ktorú som urobil ráno po prebudení, bolo, že som si šľahol, a potom som vedel, že jediné, čo mám, je len niekoľko hodín na to, aby som zohnal ďalšiu dávku. Keď som nemal peniaze, musel som nejaké získať, to znamenalo krádeže v obchodoch, vlámanie sa do áut, alebo proste čokoľvek, aby som získal peniaze. Ukradnutý tovar sa musel predať, a tak som čelil ďalšiemu problému naviac - musel som ho predať niekde v krčme. Zabralo to viac času a znamenalo to väčšie riziko, pretože po celú dobu sa hodina ďalšej dávky približovala. Keď sa mi konečne podarilo zohnať prachy, musel som nájsť svojho dodávateľa. Niekedy som zistil, že ho policajti zašili. To znamenalo cestu naprieč Londýnom, aby som našiel ďalšieho a čas letel stále rýchlejšie. Akonáhle sa mi podarilo dostať drogu, letel som domov, vtrhol som do kúpelne a pichol si dávku. Prenikol ma pocit eufórie a celé dopoludnie som strávil úplne ochabnutý v posteli. Ďalší deň to bolo rovnaké, a tak stále dookola.“

Zoznam následkov takéhoto spôsobu života vôbec nie je povzbudivý: telesné a psychické problémy, zvýšené riziko rakoviny, strata zamestnania, zadĺženosť, rozvrat rodiny, kriminálne činy, väzenie. Život sa skracuje v priemere o 10 až 30 rokov.

Závislosť od tabaku

Tabak je zdrojom nikotínu, čo je látka s psychostimulačnými a miernymi euforizačnými účinkami. U pravidelných fajčiarov nikotín zlepšuje náladu, zmierňuje psychické napätie, veľké dávky však vyvolávajú napätie, úzkosť, búšenie srdca, nespavosť a nechutenstvo.

Fajčenie sa zúčastňuje na vzniku vysokého krvného tlaku, ischemickej choroby srdca, cievnych mozgových príhod, vyvoláva rakovinu pier, jazyka, ústnej dutiny, nosových dutín, pečene, žalúdka, pankreasu, priedušnice, priedušiek, pľúc, obličiek, močového mechúra. Abstinenčné príznaky sú nepríjemné a dlhotrvajúce (niekoľko týždňov) a zahŕňajú zvýšenú unaviteľnosť, úzkosť, túžbu po tabaku, nespavosť. Asi jedna tretina pravidelných fajčiarov a takmer všetci, ktorí vyfajčia 20 a viac cigariet denne, sú závislí.

Závislosť od alkoholu

Najrozšírenejšou závislosťou je závislosť od alkoholu. Je vážnym spoločenským a zdravotným problémom. Uvádza sa, že na Slovensku je 5-10 % mužov a 2-3 % žien závislých od alkoholu. Toto číslo je v skutočnosti ešte vyššie.

Alkohol je látka s tlmivým účinkom, vedie k poruche pozornosti, úsudku, preceňovaniu vlastných schopností, tlmí zábrany. Pôsobí tlmivo na mozgové funkcie, pri predávkovaní hrozí smrť. Abstinenčné príznaky sú závažné, môžu ohroziť život zlyhaním srdcovocievneho systému a dýchania. Môžu byť prítomné aj halucinácie, pocity prenasledovania.

Alkohol a produkt jeho metabolizmu sú toxické, poškodzujú všetky orgánové systémy.

Choroby gastrointestinálneho traktu: zápal pažeráka, žalúdka, žalúdočné vredy, hnačka, poškodenie pečene, zápal pankreasu, rakovina tráviaceho systému.

Choroby kardiovaskulárneho systému: vysoký tlak, arytmia, ochorenie srdca.

Choroby dýchacieho systému: zápal hrtana, malígne ochorenia, tbc, zápal pľúc.

Nervový systém: difúzne poškodenie mozgu s prejavmi zabúdania až demencie, cievne mozgové príhody, epilepsia, poškodenie nervov.

Krvotvorný systém: nedostatok červených a bielych krviniek a iné.

Deti matiek, ktoré počas tehotenstva pili, majú nižšiu pôrodnú hmotnosť, nižší intelekt a rôzne telesné anomálie.

Človek sa mení charakterovo.

Súbežne sa často vyskytuje depresia.

Závislosť od opiátov

Ópium je šťava z nezrelých makovíc, ktorá obsahuje vyše 20 rôznych alkaloidov, z toho asi 10 % morfínu. Derivátom je heroín, tvrdá droga, ktorej užívanie je u nás na vzostupe. Po aplikácii heroínu sa dostavuje eufória, ľahká ospalosť. Pri rozvinutej závislosti pozorujeme zmeny v správaní ako je nestálosť, strata záujmov, depresívne alebo úzkostné stavy. Vznik závislosti je možný už po prvej dávke. Abstinenčné príznaky sú veľmi nepríjemné a ťažké: nepokoj, potenie, kŕče svalov, bolesti celého tela...

Závislosť od kanabinoidov

pills-opt.jpegKanabis sa získava z konope siatej - jednak je to marihuana (sušené listy a kvety) a jednak hašiš (živica z kvetov). Marihuana je považovaná za mäkkú a v niektorých krajinách aj legálnu drogu, je to však vstupná brána do drogového sveta. Po požití sa dostavuje eufória, zhovorčivosť, zmenené vnímanie toku času. Pri pravidelnom užívaní sa môžu objaviť tzv. flashbacks, keď sa človek krátkodobo dostane do stavu, ako po požití drogy, hoci ju už dlhšie nemal. Tento stav je typický aj pre iné drogy. Pri chronickom užívaní marihuana oberá človeka o vôľu a chuť konať, stáva sa apatickým.

Závislosť od kokaínu

Droga sa nachádza v listoch stromu koka (u nás nerastie). Pôsobí stimulačne a lokálne znecitlivujúco (v minulosti bol používaný v medicíne, teraz len jeho deriváty), potláča únavu, vyvoláva eufóriu. Neskôr však nastupuje fáza depresie a úzkosti, ktorá núti k ďalšiemu užívaniu. Pri predávkovaní hrozí smrť, abstinenčné príznaky sú výrazné.

Závislosť od psychostimulancií

Sú to látky, ktoré odstraňujú pocit únavy, zlepšujú náladu, zvyšujú výkonnosť. Medzi psychostimulanciá patrí aj kofeín. Uvádza sa, že ľudia, ktorí vypijú denne 5 a viac káv, sú od kofeínu závislí. Pri vysadení sa objavia bolesti hlavy, pocity napätia v hlave, únava, nutkanie na zvracanie.

Z ilegálnych látok je to Pervitin a extáza. Vyvolávajú pocity eufórie a sviežosti, zvyšujú výkonnosť a sebavedomie. Pri predávkovaní hrozí infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda. Aj pri občasnom užívaní môžu spôsobiť vážne psychické poruchy.

Závislosť od prchavých látok

V súčasnosti je užívanie týchto látok zriedkavejšie. Pri chronickom užívaní dochádza k vážnemu poškodeniu organizmu (sú to organické rozpúšťadlá).

Závislosť od halucinogénov

Užívanie sa prejaví poruchou vnímania vonkajšieho sveta aj vlastného tela, eufóriou, halucináciami. Nie vždy je výlet do sveta vidín krásny, pomerne často je obsah halucinácií desivý.

Prevencia závislostí

Najlepšou prevenciou je zdravá výchova detí v rodine, kde majú pozitívne vzory vo svojich rodičoch, žijú v takom prostredí, kde sa môžu zdravo vyvíjať vštepovaním správneho hodnotového systému. Dôležité je naučiť deti sebadisciplíne, aktívnemu tráveniu voľného času, plánovaniu úloh, zvládaniu záťažových situácií.

Liečba

Jediným východiskom pre závislého človeka je úplná abstinencia, keďže však túžba po droge je obrovská a sebakontrola znížená, dosiahnutie tohto cieľa je veľmi náročné. Základným kameňom úspechu je, aby človek vedel priznať svoj problém a mal snahu skončiť so závislosťou. Priznanie si závislosti je však ťažké, ľudia obviňujú za svoj problém okolie, sťažujú sa na životné situácie a myslia si, že keď budú chcieť, môžu s tým kedykoľvek prestať. Problémom je, že ani napriek negatívnym následkom prestať často nechcú a ani nedokážu. V liečbe sa používajú farmaká, ale hlavne podpora motivácie, obnova zdravého životného štýlu, pracovných návykov. Dôležitou súčasťou je prerušenie kontaktov s drogovými kamarátmi, zmena životného štýlu. Liečba prebieha individuálne, aj v skupine.

alcohol-opt.jpegZávislosť môže vzniknúť ako odpoveď na životné problémy, túžba po nových zážitkoch, po uvoľnení, radosti zadarmo a okamžite. Závislosť je chorobou, za ktorú si môže z väčšej časti človek sám, je naučeným správaním. Hoci má svoje písmeno a číselný kód v medzinárodnej klasifikácii chorôb, pred Bohom je hriechom, ktorý treba vyznať a opustiť. Telo sme nedostali od Boha, aby sme ho zničili, ale aby sme v ňom naplnili Božiu vôľu. „Komu beda, komu jaj, komu zvady, komu žaloba, komu rany darmo, komu zahmlenosť očí? Tým, ktorí sa dlho zdržujú pri víne, tým, ktorí vchádzajú, aby vyhľadali miešané víno. Nehľaď na víno, že rudne, že vydáva v pohári svoju farbu, že sa hladko kĺže dolu hrdlom. Naposledy poštípe ako had a bodne ako bazilišek. Tvoje oči budú hľadieť na cudzie ženy a tvoje srdce bude hovoriť prevrátené veci. Povieš: Nabili ma a nebolelo ma, natĺkli ma a necítil som. Keď sa prebudím, urobím znova, pôjdem zase hľadať.“ (Príslovia 23:29-35). „A zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, a nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a veci tomu podobné (iné typy závislostí), čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí, robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva.“ (Gal 5:19-21)

Túžba človeka po radosti je legálnou, spôsob dosahovania však nie. Namiesto radosti často prichádzajú nepríjemné zážitky, úzkosť, beznádej. Boh však ponúka riešenie a východisko aj z tejto situácie. Ježiš, Boží Syn, prišiel na túto zem, aby sme mohli mať dobrý život s Ním. Keď vyznáme svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil nás od každej neprávosti. V Ňom môžeme žiť nový život. To, čo sami nedokážeme, On dokoná a pomôže, pošle svojho Ducha, aby sme neboli sirotami, ale aby sme mali Pomocníka, Radcu a Tešiteľa. Východisko zo závislosti existuje! Aj bez abstinenčných ťažkostí. Ak je tvoj problém (akýkoľvek) väčší ako ty, určite nie je väčší ako Boh. Tak Ho popros, nech príde do tvojho života a pomôže ti. Dá ti omnoho viac, ako len vyriešenie problému, odpustí ti a prijme ťa za svoje dieťa. Už nikdy nebudeš sám. Do tvojho života príde spravodlivosť, pokoj a radosť Božieho kráľovstva a skutočná sloboda v Kristovi Ježišovi.

Neopovrhujem snahou človeka zbaviť sa závislosti a žiť lepší život, je na tom založená celá liečba. O tom, že je to ťažká úloha, svedčí aj vysoké percento recidív. Keď na snahu človeka príde Božia pomoc, vtedy sa to skutočne podarí. Milý čitateľ, ak aj nie si závislý od nikoho a ničoho, prajem ti, aby si spoznal toho úžasného Boha, pre ktorého sa oplatí žiť.

Zdroj:

Kafka Jozef a kol.: Psychiatria,
vyd. Osveta,1998
Doc. MUDr. Kolibáš Eduard, Csc.: Príručka klinickej psychiatrie, vyd. Asklepios, 1997
Höschl Cyril, Libiger Ján, Švestka Jaromír: Psychiatrie, vyd. Tigis, 2002
Macey John: Drsná láska,
vyd. Kresťanský život, 1995Související články

Novodobé závislosti|Logos 2 / 2007 | Eva Fujková|Věda a víra
Svedectvo manželov Bečkovcov|Logos 8 / 2010 | Redakce |Skutečný příběh
Svedectvo manželov Capekovcov|Logos 4 / 2010 | Redakce |Skutečný příběh
Misijná skupina Senica|Logos 9 / 2007 | Ľubomír Senko|Představujeme
Večer pro Izrael|Logos 12 / 2011 | Lenka Dunajská|Ze života církve