Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Septembrová konferencia s pastorom Henrym Madavom

V piatok a sobotu 20. a 21. septembra prebehla ďalšia z pravidelných konferencií Kresťanského spoločenstva Milosť a Cirkvi Viery v Banskej Bystrici.  

img-5927-0057-1.jpg

 

Tentoraz sa konferenčné stretnutia odohrali len počas piatka a soboty kvôli hosťovi, ktorý k nám pricestoval až z ďalekého Kyjeva. Bol to nám už dobre známy pastor jedného z najväčších zborov v Európe Henry Madava.

Pastor Henry nám slúžil v piatok večer a v sobotu doobeda, aby ešte v ten deň stihol večerný let domov do Kyjeva a v nedeľu ráno mohol slúžiť vo svojom zbore. Povzbudil nás čerstvými správami zo svojej nedávnej evanjelizačnej kampane v Egypte, ktorá kvôli teroristickej hrozbe musela byť presunutá z verejného priestranstva do zborovej budovy, a práve kvôli publicite, ktorú si získala medializovanou teroristickou hrozbou, bola veľmi úspešná. Milióny Egypťanov ju sledovali v televízii a pred budovou, kde pastor Henry slúžil, sa zhromažďovali veľké zástupy. Hoci v dave prevládali koptskí kresťania, bolo tam tiež nemalé percento moslimov, ktorí zažívali uzdravenie a mnohí odovzdali svoj život Kristovi. Náš hosť neskrýval potešenie z toho, ako sa otvára arabský moslimský svet. Ďalšia kampaň by mala prebehnúť v sýrskom Damasku a sýrske úrady s ňou už vyslovili súhlas.

Zhromaždenie povzbudené týmito novinkami počúvalo silné biblické vyučovanie pastora Madavu. Na prvej bohoslužbe hovoril o Mojžišovi a o tom, ako mu dal Boh silu k naplneniu jeho vízie skrze povolanie, dary a pomazanie a prakticky nám vysvetlil, čo to znamená pre nás. Na druhom zhromaždení hovoril o Jozefovom živote a o dôležitosti snov a vízií od Boha pre veriacich. 

img-5940-0066.jpg

Na bohoslužbách s pastorom Henrym sa veľmi silno prejavovalo uzdravujúce pomazanie, Pán sa dotýkal ľudí a mnohí z nich vydávali svedectvo o tom, že sa im na zhromaždení zjavne uľavilo a prijali uzdravenie. Služba Henryho Madavu je v tomto ohľade skutočne mimoriadna.

Na večernom zhromaždení v sobotu slúžili traja rečníci. Senior pastor Jaroslav Kříž hovoril o vzťahu človeka, zeme a Božej slávy. Pastor Peter Kuba kázal o pravej podstate pokory a bázne Božej v živote človeka a o odmene s tým spojenej. Posledné konferenčné zhromaždenie zakončil pastor Adrian Šesták vyučovaním o duchovnom dare „hovorenia v nových jazykoch“.

Veľké nadšenie medzi účastníkmi konferencie vyvolala informácia, že k nám v marci budúceho roka zavíta svetoznámy kazateľ a významná postava dejín letnično-charizmatického hnutia pastor Benny Hinn. Táto správa naplnila všetkých nadšením a očakávaním, podobne ako množstvo novoobrátených, ktorí sa už tradične počas konferencie dali pokrstiť. Boh medzi nami koná a my sa tešíme na veci, ktoré sú pred nami.

-ds-Související články

Septembrová konferencia|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Ze života církve
Konferencia s Henrym Hinnom|Logos 2 / 2020 | Martina Šafaříková|Ze života církve
Veľkonočná konferencia|Logos 5 / 2009 | Daniel Šobr |Ze života církve
Júnová konferencia|Logos 8 / 2017 | Daniel Šobr |Ze života církve
Kresťanská Konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve