Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Konferencia s Henrym Hinnom

logos-01-2020-henry-01-2.jpg

Rok 2020 sme hneď zo začiatku naštartovali kresťanskou konferenciou v Banskej Bystrici, na ktorej nechýbal ani výnimočný hosť.

Po dlhšej pauze sa konferencia začala piatkovým zhromaždením mládeže. Mladých do chvál a uctievania viedla skupina Crossover, ako aj vedúci mládeže Ondrej Filipko. Hlavné slovo potom dostal Radoslav Hruška, ktorý vo svojej kázni hovoril o potrebe hraníc v živote. Na zhromaždení sa Pán dotýkal sŕdc mnohých mladých, nečudo, že sa z neho ani neponáhľali domov.

Na druhý deň, v sobotu, sa na banskobystrických Štiavničkách zišli ďalší veriaci zo Slovenska a Čiech, hala bola úplne plná. Všetci prišli s očakávaním, čo Pán prinesie do ich životov. Ranné bohoslužby odštartovali nádherné chvály v podaní hudobnej skupiny Olivy. Po chválach dostali priestor vedúci zborov a misijných skupín, aby zhrnuli ich rok 2019. Bolo skvelé vidieť, na koľkých miestach sa hýbe cirkev dopredu. 

logos-01-2020-henry-02.jpg

Hlavným rečníkom tohto stretnutia bol senior pastor Jaroslav Kříž. Témou jeho kázne bola viera. Biblia je plná zasľúbení a tie, keď sa zmiešajú s vierou, niečo sa stane, pretože modlitba s vierou je pôsobiaca modlitba. Bez viery budeš kričať darmo. Môžeme si za príklad vziať Eliáša, ktorý sa modlil za dážď. Prečo sa modlil, keď Boh zasľúbil, že bude pršať? Pretože niekto tomu musel uveriť! Modlil sa, zbadal obláčik a videl zlepšenie. Modlil sa, veril a prišiel dážď.

Keď sa nadeješ na dobré veci, príde zlepšenie. Viera ich povolá. Uchopí dobré veci, na ktoré sa nadeješ a príde víťazstvo. Musíš mať ale dobrý motív. Pokiaľ je tvoj motív zlý, viera ti nepomôže. Boh robí len dobré veci, zlé robiť nevie.

Na záver zhromaždenia sa k mikrofónu dostal aj pastor bratislavského a martinského zboru Adrián Šesták. Ten veriacich vyzval k tomu, aby sa stali nádobami slávy a cti. Pastor Peter Kuba nám zase predstavil nové CD pražských chvál.

Po rannom zhromaždení okrem pauzy na obed prebehli aj dve akcie. Jednou z nich boli krsty, ktorých sa zúčastnilo naozaj veľa nových bratov a sestier, ktorí mali záujem sa dať pokrstiť. Druhou bol obed pre nezadaných, kde aj teraz mali ľudia túžiaci po manželskom partnerovi možnosť zoznámiť sa a spoznať nových ľudí. Na obede vládla podľa manželov Chytilovcov, ktorí ho viedli, veľmi dobrá atmosféra.

logos-01-2020-henry-03.jpgVečerné zhromaždenie opäť odštartovali chvály v podaní Olív, počas ktorých sa medzi nás pridal aj náš vzácny hosť Henry Hinn. Uctievanie Pána bolo hlavnou myšlienkou týchto bohoslužieb. Pastor Hinn nám vysvetľoval, že uctievanie je jediná vec, ktorá prináša Božiu prítomnosť. Nie je to ani spievanie, ani tancovanie, ani kázanie, ale uctievanie. Keď vieme Pána uctievať sami súkromne, potom On príde a verejne sa prejaví. Božia prítomnosť sa nás dotkne, pretože Božia prítomnosť sa vie dotknúť aj toho najtvrdšieho srdca. Ona je to, čo nás premieňa. Bohoslužby sme zakončili dlhým spoločným uctievaním Pána a naozaj – Božia prítomnosť bola celý čas medzi nami.

Ak ste sa konferencie nemohli zúčastniť, máte možnosť nájsť si záznam z nej na našom YouTubovom kanáli. Veríme, že aj prostredníctvom záznamu prijmete veľa dobrých vecí do svojho života a nabudúce vás pozývame medzi nás. Na ďalšiu konferenciu sa môžeme tešiť už v marci. Tá tentokrát prebehne v Ostrave a privítame na nej hostí Henryho Madavu a Bennyho Hinna. Podrobné informácie nájdete na našom webe. Související články

Veľkonočná konferencia|Logos 5 / 2009 | Daniel Šobr |Ze života církve
Júnová konferencia|Logos 8 / 2017 | Daniel Šobr |Ze života církve
Kresťanská Konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Septembrová konferencia|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Ze života církve
Septembrová konferencia s pastorom Henrym Madavom|Logos 10 / 2019 | Daniel Šobr |Ze života církve