Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Logos únor 2020


Logos Únor 2020

Vybíráme

Ver!

Jaroslav Kříž | Téma

Ver!

Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Čtěte víc...

Dr. Richard Lee Moore

Daniel Šobr | Ze života církve

Dr. Richard Lee Moore

Do našich zborov zavítal vzácny hosť, pastor a evanjelista. Čtěte víc...

Ten největší dar

Tomás Pajor | Vyučování

Ten největší dar

Jak se může člověk, který spadl do hříchu, před Bohem ospravedlnit? Čtěte víc...