Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Pomáhame v Afrike

Česko-slovenský nadační fond Milost pro pomoc lidem v nouzi

Nadačný fond Milosť pre pomoc ľuďom v núdzi už dlhší čas pomáha potrebným v Afrike prostredníctvom malej, ale efektívne pôsobiacej charity z Veľkej Británie s názvom Kisima Trust. Túto organizáciu založil slovenský rodák Vladimír Debnár, ktorý nás navštívil v Banskej Bystrici, aby nám porozprával o konkrétnych úspechoch, ktoré dosiahli v Keni s pomocou finančných prostriedkov z nášho fondu.

Charita Kisima Trust pomáha chudobnej miestnej komunite v dedine asi 45 min. cesty od mesta Kitale v Keni. Komunitu tvoria väčšinou ženy a deti, lebo muži sú trvale odcestovaní za robotou. Mnohých otcov rodín ich blízki nevideli už roky. V komunite je približne 70% žien, 20% detí a iba 10% mužov. 

logos-01-2020-nf-01.jpg


V tejto dedine sa podarilo významným spôsobom uľahčiť ľuďom životy vykopaním 25 metrov hlbokej studne a vyvýšeného vodojemu, do ktorého je čerpadlom privedená voda, ktorá potom pod tlakom prúdi z verejne prístupného kohútika a komunita má tak zadarmo komfortný prístup k tejto životodarnej tekutine.

Peniaze z nadačného fondu taktiež pomohli pri stavbe komunitného domu. Dokončil sa za ne interiér a nakúpila sa dlažba na podlahu, ktorá nie je hlinená ako v iných domoch, ale pokrytá dlaždicami, čo výrazne zlepšilo hygienické podmienky v dome.

logos-01-2020-nf-03.jpg

Taktiež sa podarilo nakúpiť nové úle pre dedinčanov, aby si mohli privyrábať produkciou medu. Tradičné staré africké úle dokázali za sezónu vyprodukovať 10 – 12 litrov medu a okrem tejto nízkej efektivity bolo ich nevýhodou to, že ich pravidelne ničili termity požierajúce drevo. Nové úle, ktoré zabezpečila Kisima Trust, sú efektívne úle európskeho typu, ktoré vyprodukujú 40 – 50 litrov medu za sezónu a navyše sú postavené na kovových nohách, ktoré nie sú pre termity zaujímavé. 

Možno nám takéto veci pripadajú ako maličkosti, no pre Keňanov žijúcich v tejto komunite predstavujú pomoc, ktorá významne skvalitňuje ich životy. Ďakujeme všetkým ochotným darcom.

Viac o nadačnom fonde sa môžete dozvedieť tu.Související články

Pastor Henry Madava v zboroch Milosti|Logos 9 / 2018 | Daniel Šobr |Ze života církve
"...Dr. Livingstone predpokladám?"|Logos 11 / 2010 | Peter Málik |Historie
Arabské revolúcie|Logos 3 / 2011 | Martin Bielik |Aktuálně
A budete mi svedkami…|Logos 2 / 2012 | Peter Málik|Z historie
Vo veku 79 rokov zomrel Reinhard Bonnke|Logos 2 / 2020 | Daniel Šobr |Osobnost