Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Udialo sa v cirkvi

img-3400.jpg

Konferencia tentoraz bola dvojdňová s jednou bohoslužbou v piatok 26. apríla a dvoma zhromaždeniami nasledujúcu sobotu 27. apríla. Nosnou témou konferencie bolo Božie slovo a viera. Téme sa venovali viacerí rečníci, aj náš kanadský hosť John Huizing, pastor niekoľkých zborov a absolvent Rhema Bible Training Center, svetoznámej biblickej školy založenej Kennethom E. Haginom.

V piatok večer po tradične skvelých chválach skupiny Olivy slúžil pastor Peter Minárik o správnom videní našej budúcnosti, senior pastor Jaroslav Kříž o dôležitosti Biblie a o potrebe návratu k Božiemu slovu. Pastor John Huizig vyučoval o viere na základe príbehu ženy trpiacej krvotokom z 5. kapitoly Markovho evanjelia a následne sa modlil za uzdravenie všetkých, ktorí to potrebovali.

Sobotné ranné zhromaždenie otvoril pastor Mario Ovčar, ktorý rozprával na tému, ako byť vykonávateľmi Božieho slova a nie iba poslucháčmi. Senior pastor Jaroslav pokračoval vo svojom vyučovaní o Biblii a o súvislosti zjavenia, pomazania a viery. Zdôrazňoval, že nestačí veriť v Boha, potrebujeme veriť Bohu, tzn. jeho Slovu. Zhromaždenie zakončil pastor Adrián Šesták posolstvom o význame preliatej krvi Pána Ježiša Krista.

Prvým služobníkom na večernom zhromaždení bol pastor Peter Kuba, ktorý pozbudzoval zhromaždenie ku kázaniu evanjelia a zdôrazňoval, že musíme kázať Ježiša s vierou. Nasledovalo predstavenie krstencov, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša a naplniť Jeho príkaz: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ Krsty prebehli počas prestávky medzi zhromaždeniami a na večernom zhromaždení sme požehnali nových bratov a sestry. Senior pastor potom dokončil svoje posolstvo o Božom slove, povzbudzoval veriacich, aby ho čítali. Božie slovo však nestačí iba prijímať, treba ho aj používať, lebo je mocnou duchovnou zbraňou. Zhromaždenia aj celú konferenciu zavŕšila služba pastora Huizinga, ktorého témou bola opäť viera. Vysvetľoval, čo znamená Ježišova otázka učeníkom: „Kde je vaša viera?“ Každý máme vieru, no treba, aby bola v našom srdci a v našich ústach, vtedy je účinná a robí zázraky.

 

 

Záznamy konferenčných zhromaždení nájdete na našom YouTube kanáli.

-ds-Související články

Jedinečnosť cirkvi|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Téma
Tajomstvo cirkvi|Logos 1 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Vytrhnutie Cirkvi|Logos 12 / 2015 | Michal Tausk|Vyučování
Didaché - Okno do sveta prvej cirkvi|Logos 12 / 2009 | Daniel Šobr |Vyučování
Víťazstvá a boje prvej cirkvi II.|Logos 6 / 2007 | Adrián Šesták |Historie