A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Veľkonočná konferencia v Bratislave

Ako minulý rok, tak aj tohto roku sa počas veľkonočných sviatkov konala konferencia Kresťanských spoločenstiev v našom hlavnom meste – Bratislave. Tentoraz v priestoroch ŠH Elán. Viacerí cestovali aj niekoľko sto kilometrov, aby strávili nedeľu spoločnou oslavou vzkriesenia Ježiša Krista.

Ranné zhromaždenie začalo skutočne oslavne – piesňami, ktoré zneli z úst prítomných na česť a slávu nášho Pána Ježiša Krista, toho vzkrieseného. Po nich sa slova ujal senior pastor Jaroslav Kříž. Hovoril o význame cirkvi v životoch veriacich a jej úlohe v tomto svete. Dotkol sa dôležitosti fyzickej účasti na bohoslužbách a akciách konkrétneho zboru a o nástrahách „internetového kresťanstva“. Hlavnou témou zhromaždenia však bola téma modlitby. Hovoril o jej význame v živote jednotlivca, rodiny a cirkvi. Uviedol niekoľko najdôležitejších tém, za ktoré je potrebné sa ustavične, teda každodenne modliť:

 • chvála Boha a vyjadrenie vďaky voči Nemu,
 • modlitba za seba, za vlastné potreby,
 • modlitba za rodinu – manžela, manželku, deti a ďalších rodinných príslušníkov,
 • modlitba za prácu,
 • modlitba za cirkev, za služobníkov, za jednotlivé akcie,
 • modlitba za štát, za predstaviteľov štátu,
 • modlitba za Izrael.

Medzi zhromaždeniami sa konala akcia s názvom „Tanec vzkriesenia“. Veľké množstvo mladých ľudí tancovalo na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom na oslavu vzkriesenia Ježiša Krista. Po celom svete si ľudia týmto spôsobom pripomenuli a oslávili vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista a my sme sa do tejto akcie zapojili tiež. Množstvo divákov odpočítalo tanečníkom úvod choreografie a za zvuku piesne skupina tanečníkov odtancovala „Tanec vzkriesenia“, ktorým si od divákov vyslúžila obrovský aplauz. Záznam z tejto akcie si môžete pozrieť na našich internetových stránkach.

Večerné zhromaždenie opäť otvorili chvály pod vedením hudobnej skupiny Olivy z Kresťanského spoločenstva Milosť Banská Bystrica. Po nich sa prítomným prihovoril pastor bratislavského zboru Adrián Šesták o tom, ako používať svoje ústa na uvoľnenie vplyvu Božieho kráľovstva na túto zem. Hovoril o tom, na čo máme používať svoje ústa:

 • na kázanie evanjelia a vydávanie svedectva,
 • na chválu a uctievanie Boha,
 • na proklamáciu Božieho slova, t. j. vyhlasovanie právd Božieho slova,
 • na modlitbu.

Potom sa k slovu opäť dostal senior pastor Jaroslav Kříž. Pripomenul veriacim historické udalosti slávenia biblickej Veľkej noci. Z 2. knihy Mojžišovej čítal pasáže hovoriace o tom, ako Hospodin povolal Mojžiša, aby vyviedol izraelský národ z otroctva Egypta a o priebehu slávnosti baránka. Vyzdvihol dôležitosť baránka a vysvetlil význam jednotlivých nariadení a celého priebehu tejto výnimočnej noci. Na záver konferencie sme spoločne pristúpili k Večeri Pánovej a služobníci sa modlili za tých, ktorí mali nejaké potreby.Související články

Veľkonočná konferencia|Logos 5 / 2009 | Daniel Šobr |Ze života církve
Júnová konferencia|Logos 8 / 2017 | Daniel Šobr |Ze života církve
Septembrová konferencia|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Ze života církve
Kresťanská Konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Endre Flaisz v Bratislave|Logos 4 / 2009 | Radovan Kapusta |Ze života církve