Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Endre Flaisz v Bratislave

flaisz-1-opt.jpeg

Dňa 24. marca 2009, počas utorňajšieho zhromaždenia, sme mali možnosť v Bratislave privítať v poradí už tretieho služobníka z maďarského zboru Viery, Endreho Flaisza.

Tento pastor, teológ a učiteľ na Univerzite Sv. Pavla v Budapešti navštívil naše zhromaždenie prvýkrát. Jeho intelektuálne, teologicky prepracované a zjavenie obsahujúce kázanie vždy prinesie do kresťanského života niečo nové a dlho zapamätateľné. Tento raz sme mali možnosť vypočuť si kázeň na tému Modlitba. Ide o jednu z fundamentálnych a kľúčových oblastí života s Pánom. Endre vysvetlil, že modlitba má viacero druhov a takisto fáz. Upozorňoval na pasivitu i na predeterminizmus (keď sa ľudia nemodlia, lebo si myslia, že všetko je dopredu dané) a nesprávne pochopené učenia viery ohľadom modlitby (keď sa učilo, že modliť sa viackrát za tú istú vec je prejavom nevery). Spomenul tri základné druhy modlitby:

1

Modlitba prosby (prosba) - kedy nie je veľa protivenstiev proti predmetu modlitby a ich naplnenie je časté. Počas tejto modlitby poukázal na dôležitosť vďačnosti a vďakyvzdania. Povedal, že v každej situácii treba ďakovať, aby človeku nezatvrdlo srdce. Previedol nás viacerými miestami Písma, z ktorých bolo zrejmé, že tento stav je nebezpečný - list Rimanom v 1. kapitole hovorí, že hoci ľudia mali možnosť spoznať Boha, neďakovali Mu.

2

Vytrvalá modlitba (klopanie a hľadanie) - kedy sa treba modliť s veľkou vytrvalosťou a netreba povoľovať. Upozorňoval aj na fakt, že veľakrát čas „instantnosti“ a netrpezlivosti, v ktorom žijeme, prechádza aj do modlitebného života a veriaci často prestávajú s modlitbou, hoci jej naplnenie je na dosah. Endre povedal, že Biblia nás vyzýva k vytrvalosti v modlitbe, a že v istých veciach sa treba modliť až do prielomu. Ľudia veľakrát vnímajú modlitbu ako stratu času, čo je, samozrejme, v rozpore s pravdou.

3

Duchovný boj a prímluvná modlitba boli tretím typom modlitby, ktorú Endre rozobral a vysvetlil jej dôležitosť a praktickosť na príklade Epafrasa z listu Kološanom: „... ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonalí, plniac vo všetkom vôľu Božiu...“ (Kol 4,12-13) Tento typ modlitby ukončil tým, že citoval slová z listu Židom 7,25, kde je o Ježišovi napísané: „... aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich.“ Upozornil na to, že veľa kresťanov sa modlí iba za seba, za svoje vlastné problémy a okolie, rodina, cirkev či komunita sú témy, na ktoré im nezostáva veľa priestoru.

flaisz-2-opt.jpegNa konci zhromaždenia sa Endre pomodlil za zbor a prehlásil na nás slová úspechu a požehnania. Na bohoslužbe bolo okolo 95 ľudí. Boli prítomní aj kresťania z Trnavy (v počte 10-15), ktorým ďakujeme za ich účasť. Ukázalo sa aj niekoľko ľudí, ktorí v zhromaždení neboli už dlhší čas a boli aj takí, ktorí sa do Božieho diela zapojili iba nedávno. Sme presvedčení, že kvalita a pomazanie, ktoré prichádza s každým služobníkom z Budapešti, sa prejaví aj na našom zbore a budeme svedkami rastu v počte, poznaní, pomazaní i všetkého, čo Pán pre nás pripravil.

flaisz-3-opt.jpegV stredu doobeda využil Endre možnosť prezrieť si historické centrum Bratislavy. Veľmi mu imponovali starobylé uličky, Bratislavský hrad i Univerzita Komenského - právnická fakulta, kde Endre spolu s tlmočníkom Martinom Meliškom nazreli. Počas obeda sa naskytla možnosť stráviť čas po boku tohto úspešného služobníka, ktorá bola z našej strany aj využitá. Endre sa zaujímal o prácu v Bratislave, odpovedal na otázky aktuálneho diania v Budapešti či ekonomickej situácie vidieckeho zboru, kde slúži. Povzbudil nás do ďalšej práce a nedalo mu nepovedať, že priestory, zloženie zhromaždenia, či celková atmosféra mu pripomínali začiatky budovania zboru v Budapešti. My len dúfame, že nie tým, že sme 25 rokov pozaduJ Poznamenal, že pokiaľ neurobíme žiadnu chybu, Pánovo požehnanie by nás nemalo obísť.

Na záver by sme chceli aj touto formou poďakovať Endremu Flaiszovi za prijatie pozvania a príjemný čas, ktorý sme s ním strávili. Naša vďaka takisto patrí aj tlmočníkovi Martinovi Meliškovi za jeho obetavosť a ochotu.Související články

Veľkonočná konferencia v Bratislave|Logos 4 / 2012 | Alena Filipková|Ze života církve
David Hathaway v Bratislave|Logos 10 / 2015 | Jaroslava Marcienková|Aktuálně
Ballet Magnificat|Logos 5 / 2011 | Rastislav Bravčok |Ze života církve
70. výročie založenia štátu Izrael|Logos 6 / 2018 | Daniel Šobr |Ze života církve
Dr. Rodney Howard-Browne na Slovensku|Logos 12 / 2018 | Katarína Nováková|Ze života církve