„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Logos duben 2009


Logos duben 2009

Vybíráme

Pravé alebo plné evanjelium

Adrián Šesták | Vyučování

Pravé alebo plné evanjelium

V kresťanských kruhoch rôznych denominácií väčšinou povstáva otázka, aké evanjelium vlastne kázať: plné alebo pravé? Čtěte víc...

Šamanizmus vo svetle Biblie

Endre Flaisz | Vyučování

Šamanizmus vo svetle Biblie

Mnohí nazývajú našu kultúru kresťanskou, no v skutočnosti sa zakladá na šamansko-pohanských mýtoch, ktoré sa vbudovali aj do historického kresťanstva, do ľudových rozprávok, povestí a v detskej literatúre žije dodnes. Neskôr sa to pre Čtěte víc...

Reformácia na Spiši I.

Peter Minárik | Historie

Reformácia na Spiši I.

Dňa 31. októbra 1517 pribil Martin Luther na wittenbergskom hradnom chráme svojich 95 téz. Týmto činom sa zrodilo reformačné hnutie historického významu, čím mnohoročné reformné úsilie našlo svojho uskutočniteľa v Lutherovej reformácii Čtěte víc...