A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Vratké opory evolučnej teórie V.

Text nezverejnený.Související články

Vratké opory evolučnej teórie IV.|Logos 11 / 2010 | Peter Kováč |Věda a víra
Vratké opory evolučnej teórie II.|Logos 5 / 2010 | Peter Kováč |Věda a víra
Vratké opory evolučnej teórie I.|Logos 3 / 2010 | Peter Kováč |Věda a víra
Vratké opory evolučnej teórie III.|Logos 9 / 2010 | Peter Kováč |Věda a víra
Podporuje Biblia vegetariánstvo?|Logos 2 / 2020 | Jaroslav Kříž |Pastor Jardo odpovídá