Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Logos říjen 2007


Logos Říjen 2007

Vybíráme

Kto (ne)zdedí Božie kráľovstvo

Jaroslav Kříž | Téma

Kto (ne)zdedí Božie kráľovstvo

Každý normálny človek vidiac svet s jeho bolesťami túži po lepšom, spravodlivejšom svete Čtěte víc...

Kristus v Starom zákone

Miroslav Riečičiar | Vyučování

Kristus v Starom zákone

Božie Slovo zjavuje, že Kristus je Boží Syn, t.z., že nie je stvorením, ale sa narodil z Otca, má Jeho prirodzenosť, podstatu, jedinečnosť a večnosť Čtěte víc...

Dni príprav

Adrián Šesták | Převzato z Új Exodus

Dni príprav

V čase pred „dňom trúbenia“ je najdôležitejšie to, aby sme si vytvorili veľmi úzky, dôverný vzťah s Bohom. Čtěte víc...