Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Misijná skupina Banská Štiavnica

stiavnica-opt.jpegZačalo to začiatkom roka 2006, kedy sa skupina veriacich, ktorá určitý čas dochádzala do Banskej Bystrice, chcela pripojiť ku dielu Kresťanských spoločenstiev pod vedením pastora Jaroslava Kříža.

Na základe toho sme v lete toho istého roka začali robiť evanjelizačné kampane s hudobnou skupinou Olivy a ďalšími bratmi z Banskej Bystrice, ktorí s domácimi bratmi zo Štiavnice horlivo evanjelizovali na týchto akciách. Boli dotknutí viacerí, ale zvlášť pani Milka, ktorá sa aj pridala k misijnej skupine a jeden mladý muž, ktorý mal priateľa v inom miestnom spoločenstve, kde sa aj rozhodol chodiť.

Asi po troch mesiacoch, ako tieto akcie prebehli, ma požiadal pastor Kříž, aby som pomohol bratom zo Štiavnice pri kázaní Evanjelia v tomto meste. Ešte do konca roka sme urobili premietania v miestnej základnej škole a začiatkom roka 2007 sme sa začali pravidelne stretávať v rodinnom dome brata Dušana Devošu na Povrazníku. Okrem toho sme pokračovali v evanjelizačnej činnosti premietaniami a prednáškami, kde sa obrátilo niekoľko ľudí. Aj keď nepravidelne navštevujú naše stretnutia, ale vždy, keď sa s nimi stretnem, tak ich povzbudzujem, aby prichádzali, lebo je to dôležité pre ich život a duchovný rast. Taktiež sa neustále za nich modlím, aj s ostatnými bratmi, aby vedeli vstúpiť do Božích vecí.

Aj toto leto sme boli poslušní Pánovmu príkazu ísť a kázať Evanjelium každému stvoreniu. Boli oslovení ďalší ľudia. Už niekoľkokrát sa zúčastnila našich akcií a zhromaždení pani Vierka, ktorá prišla na základe uzdravenia svojho syna z rakoviny, za ktorého sa modlila sestra Paula.

Toto moje pôsobenie v Banskej Štiavnici by som zhodnotil ako obdobie sejby, lebo žatva nepríde len tak hneď, ale skrze systematickú prácu kázania Evanjelia, modlitieb, pôstov a duchovného boja, k čomu nás nabáda Sväté písmo.

Na záver by som chcel vyzdvihnúť nasadenie a prácu bratov a sestier z Banskej Štiavnice, ktorí okrem práce vo svojom meste dochádzajú každý týždeň na zhromaždenia do Banskej Bystrice. Ďakujem Bohu aj za Jeho požehnanie, ktorým požehnal bratov zo Štiavnice vo finančnej oblasti. Boh požehnal ich novozaloženú firmu na jar tohto roku, lebo už stihli vytvoriť slušný zisk. Ďakujem tiež Pánovi, že ma povolal, aby priniesol Evanjelium do tohto kraja, ktorý bol ťažko skúšaný skrze kliatby, ktoré tam prinieslo modlárstvo a okultizmus.

Nech vás všetkých Pán uschopní a požehná k dielu nášho Pána Ježiša Krista.Související články

Misijná skupina Praha|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Představujeme
Misijná skupina Senica|Logos 9 / 2007 | Ľubomír Senko|Představujeme
Misijná skupina Zvolen|Logos 2 / 2008 | Eva Hazlingerová |Představujeme
Misijná skupina Lučenec|Logos 10 / 2009 | Jozef Janek |Představujeme
Misijná skupina v Lučenci|Logos 7 / 2008 | Daniel Šobr |Představujeme