Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Misijná skupina Lučenec

Volám sa Jozef Janek a som asi pol roka vedúcim misijnej skupiny v Lučenci. Chcel by som v krátkosti povedať, ako k tomu došlo. Obrátil som sa v roku 1990 v zbore Manna, kde som slúžil aktívne 10 rokov. V roku 2001 som bol prvýkrát pozvaný na konferenciu Kresťanského spoločenstva, ktoré som prijal a prvýkrát som sa stretol so službou pastora Kříža. Prešlo niekoľko mesiacov a rozhodol som sa pripojiť k tomuto služobníkovi, lebo zbor Manna po odchode pastora, ktorý ho založil, začal upadať a posledné dva roky boli pre mňa skôr trápením, ktoré Pán nechce v živote jedného duchom naplneného kresťana. Aj tu som chcel čo najlepšie slúžiť Bohu. Začal som pomaly ukladať stoličky a potom prišla výzva premietať po dedinách evanjelizačné filmy, čo som robil, ako som najlepšie vedel. Premietal som na rôznych miestach ako sú Zvolen, Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Veľký Krtíš, kde som na konci roka 2008 začal s niekoľkými ľuďmi aj pravidelné stretnutia. V apríli 2009 však prišlo povolanie do Lučenca, lebo miestny vedúci Daniel Šobr sa naplno začal venovať prekladu Biblie.

Už sú vidieť malé obláčiky v podobe niekoľko novoobrátených, ale aj navrátivších sa kresťanov

Čiže od apríla to nie je veľmi dlhý čas na nejaké hodnotenie, ale napriek tomu, že ešte nevidíme tie zástupy, za ktoré sa modlíme, už sú vidieť malé obláčiky v podobe niekoľko novoobrátených, ale aj navrátivších sa kresťanov, ktorí sa niekde zatúlali. Na našich zhromaždeniach tiež slúžili pastori ako T. Starý, M. Dupan a R. Bravčok, ktorí boli svojou službou občerstvením pre celé dielo v Lučenci. Máme nádej na dobrú žatvu, lebo celé leto sme siali, niektorí sme za odmenu „dostali aj po ústach“, ale my sa nezľakneme, keď sú diabol a jeho služobníci nervózni, lebo nie je služobník nad svojho Majstra. Odmenou je nám to, že prichádzajú ľudia z Rimavskej Soboty, z Detvy, Veľkého Krtíša a z okolitých dedín.

Ešte niečo o Lučenci. Je to miesto, kde je dosť vysoká nezamestnanosť a ľudia sa utiekajú k nekalým činnostiam, ako sú prostitúcia, alkoholizmus, násilná trestná činnosť a podobne. Ale práve vtedy, keď si človek uvedomí svoju biedu, Boh mu vie pomôcť a zachrániť jeho život. Jedným takým svedectvom je aj to, že sa nám podarilo v tomto kraji zakúpiť časť priestorov na stretávanie miestnej skupiny s kapacitou cca 70 miest. Toto sa udialo ešte za práce D. Šobra, za čo mu patrí vďaka, ale nielen za to, ale aj za základy, ktoré položil svojou usilovnou prácou, na ktorých ja možem teraz budovať.

Na záver chcem poďakovať J. Jamborovi a J. Urbašíkovi, ale aj ďalším, ktorí usilovne pracujú, lebo bez ich práce by sa dielo Božie nepohlo dopredu.Související články

Misijná skupina Praha|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Představujeme
Misijná skupina Senica|Logos 9 / 2007 | Ľubomír Senko|Představujeme
Misijná skupina Zvolen|Logos 2 / 2008 | Eva Hazlingerová |Představujeme
Misijná skupina v Lučenci|Logos 7 / 2008 | Daniel Šobr |Představujeme
Misijná skupina Detva|Logos 8 / 2008 | Milan Helexa|Představujeme