Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Logos leden 2008


Logos leden 2008

Vybíráme

Tajomstvo cirkvi

Jaroslav Kříž | Téma

Tajomstvo cirkvi

V čom spočíva? Čtěte víc...

Čemu lidé věří a co uctívají?

Daniel Šobr | Světová náboženství

Čemu lidé věří a co uctívají?

Přehled světových náboženství Čtěte víc...

Hriech a trest

Endre Flaisz | Převzato z Új Exodus

Hriech a trest

Pri jednej príležitosti niekto pristúpil k Ježišovi, aby sa Ho opýtal, ktoré prikázanie je v Zákone najväčšie... Čtěte víc...