Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Logos červen 2008


Logos Červen 2008

Vybíráme

Století Ducha Svatého II.

Daniel Šobr | Vyučování

Století Ducha Svatého II.

Působení Ducha Svatého v církvi před vznikem letničně-charismatického hnutí Čtěte víc...

Sebecké ambície

Márta Hack | Aktuálně

Sebecké ambície

Biblia označuje hriech za príčinu každej nespravodlivosti na svete. Nenapraviteľné škody nespôsobuje iba v životoch jednotlivcov. Z nespasenej ľudskej prirodzenosti neustále plynú také pocity, ... Čtěte víc...