„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Richard Marshall v Martine a v Žiline

marshall-opt.jpegV dňoch 13. a 14. mája prebehla v martinskom a žilinskom zbore evanjelizácia s americkým kazateľom Richardom Marshallom. Tento evanjelista, známy svojím jednoduchým posolstvom, službou oslobodzovania a uzdravovania, povzbudil veriacich v oboch zboroch k ozajstnému a horlivému nasledovaniu Ježiša Krista a okolo 20 ľudí viedol k obráteniu.

V martinskom zhromaždení kázal Marshall na tému Kríž Ježiša Krista. Okrem vykupiteľského významu Ježišovej obete zdôraznil tiež potrebu každodenného sebazaprenia a nesenia kríža v životoch jednotlivých veriacich. Vyzdvihol príklad prvých kresťanských mučeníkov, ktorí boli pre svoju vieru ochotní položiť aj vlastný život a dal ich do protikladu s povrchným a konzumným kresťanstvom západného sveta.

Marshallovo posolstvo pre Žilinčanov bolo o tom, čo to znamená odovzdať život Ježišovi. Hovoril, že srdce človeka je ako dom s mnohými poschodiami a izbami. Mnohí ľudia síce pozvú Krista do svojho srdca, ale pridelia mu iba hosťovskú izbu, prípadne len jedno poschodie. Potom sa čudujú, že do ich domu preniká diabol a trápi ich. Iba ten, kto odovzdá Ježišovi vládu nad celým svojím srdcom a životom, zakúsi ozajstné víťazstvo nad hriechom a diablom.

Richard Marshall je Božím služobníkom, ktorý vie, čo to znamená slúžiť Bohu „v deň dobrý aj zlý“. Počas svojej služby zažil veľkú tragédiu, keď mu zahynul jeho sedemnásťročný syn. Pastor Ron Jones, jeho autorita a hlava celej služobnosti Victory World Outreach, mu povedal, aby sa pripravil, že nasledujúcu nedeľu bude kázať. Ukázal mu tak princíp, že skrze vernú a zaviazanú službu Bohu, sa človek vie dostať aj z tých najťažších životných situácií.

Pastor Richard Marshall na Slovensko pricestoval spolu so svojím priateľom pastorom Jamiem Campbellom. Na večeri po jednom zo zhromaždení im časopis LOGOS položil niekoľko otázok.

Mohli by ste nám v krátkosti predstaviť seba a svoju službu?

R.M.: Obaja sme pastori, ktorí sú podriadení služobnosti pastora Rona Jonesa. Sme zo štátu Colorado, ja konkrétne som z mesta Colorado Springs, aj Jamie je pastorom v Coloradu. Ja mám službu, ktorá sa vola Breakaway (Únik) a je zameraná na oslobodenie.

Pastor Campbell, vy ste nekázali, ale zúčastnili ste sa obidvoch zhromaždení. Aké sú vaše dojmy?

J.C.: Veríme v zázraky a modlíme sa za ľudí, aby sa ich Boh dotkol tam, kde to potrebujú. Toto je spôsob, ako pristupujeme k službe, a preto sa modlíme za uzdravenie chorých ľudí, za ich oslobodenie a za naplnenie ich potrieb. Takto vyzerajú naše zhromaždenia.

Je známy svojím jednoduchým posolstvom, službou oslobodzovania a uzdravovania

Pastor Marshall, bol som veľmi dotknutý tým, keď ste hovorili o strate svojho syna a o tom, ako ste sa s tým vyrovnávali. Mohli by ste povedať našim čitateľom, ako sa vyrovnať s ťažkými situáciami, ktoré môžu zasiahnuť život človeka? Ako sa vyrovnať s tlakom a depresiou?

R.M.: Zostaňte zapojení v Božom diele. Hľadajte Boha celým svojím srdcom. Milujte Ježiša bez ohľadu na to, čo sa stalo. Neobviňujte Boha za svoje problémy.

A aké sú vaše dojmy z tejto cesty. Čo hovoríte na zbory KS Milosť?

R.M.: Je to dobrá cirkev a má dobrú víziu. Som nadšený z toho, že stále zakladáte nové zbory. Atmosféra na bohoslužbách bola veľmi priateľská a plná milosti.

Ďakujeme pekne a tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu.Související články

Dr. Richard Lee Moore|Logos 2 / 2020 | Daniel Šobr |Ze života církve
József Nagy v Olomouci a Martine|Logos 4 / 2008 | Redakce |Ze života církve
Svedectvo rodiny Špilákovcov|Logos 2 / 2011 | Redakce |Skutečný příběh
Kresťanské konferencie|Logos 10 / 2018 | Redakce |Ze života církve
Summer Gospel Tour 2016|Logos 7 / 2016 | Daniel Šobr |Aktuálně