Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

József Nagy v Olomouci a Martine

nagy-3-opt.jpegV sobotu 15. marca 2008 navštívil náš zbor v Olomouci evanjelista z maďarského Zboru viery, József Nagy.

Martin Mazúch - Olomouc


Bolo to prvýkrát, čo prišiel do zboru v Olomouci slúžiť slovom kazateľ z Maďarska. Toto zhromaždenie malo evanjelizačný charakter. Očakávali sme veľkú účasť nielen členov nášho zboru v Olomouci, ale aj kresťanov z nášho blízkeho zboru v Prostějove a zo zboru v Prahe. Naše najväčšie očakávanie však bolo, aby prišlo čo najviac takých ľudí, ktorí ešte nie sú kresťanmi, a pre ktorých sme toto zhromaždenie usporiadali.

nagy-1-opt.jpegOd začiatku prípravy tejto evanjelizácie sme vedeli, že to bude to najväčšie zhromaždenie, aké sme doteraz v Olomouci usporiadali. Preto toto zhromaždenie neprebehlo v našich zborových priestoroch, ktoré majú kapacitu maximálne 100 ľudí, ale objednali sme spoločenskú sálu hotela Národný dom v centre Olomouca, ktorej kapacita je viac ako 300 ľudí.

Začiatok zhromaždenia bol ohlásený na desiatu hodinu doobeda. Už v 9,45 bolo v sále viac ako 100 ľudí, a tak sme s potešením konštatovali, že naše očakávanie sa naplní. Zhromaždenia sa zúčastnilo viac ako 200 ľudí z našich zborov a okolo 50 ľudí, ktorí prišli na pozvanie členov zúčastnených zborov. Toto zhromaždenie bolo významné pre náš zbor aj tým, že prvý raz na takomto spoločnom zhromaždení slúžila chválou naša olomoucká hudobná skupina.

nagy-2-opt.jpegJozef Nagy hovoril veľmi smelým a mocným spôsobom, čo bolo pre nás veľkým povzbudením v službe a v rozširovaní Božieho kráľovstva. K spokojnosti všetkých zúčastnených zborov sa naplnil aj náš hlavný zámer, aby sa z pozvaných hostí znovuzrodilo čo najviac ľudí. Na výzvu prijať Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa reagovalo šestnásť ľudí. Ako pastor olomouckého zboru môžem povedať, že toto zhromaždenie malo veľký význam pre budúcnosť nášho zboru v Olomouci. Prinieslo nových ľudí do našich zborov, stalo sa povzbudením pre ďalšiu prácu našich zborov na Hanej a posilnilo nás v kázaní evanjelia v celom českom národe. Dalo tiež povzbudivý základ pre realizáciu veľkých evanjelizačných kampaní v našich zboroch v Českej republike. Sme vďační Bohu za maďarský Zbor viery a veľkú podporu, ktorej sa nám dostáva z našich zborov na Slovensku.

14.3.2008 sme v martinskom zhromaždení privítali budapeštianskeho kazateľa Józsefa Nagya

Bohuslav Šlichtík - Martin

Myslím si, že zhromaždenie bolo veľmi vydarené. Asi najviac by sa mu hodilo hodnotenie: plné Svätého Ducha a humoru, ale tiež snažiace sa motivovať k šíreniu evanjelia. Počas celého zhromaždenia sa ľudia smiali a napĺňali Svätým Duchom.

József Nagy rozprával o svojom obrátení vo vtedajšom, ešte nie veľmi veľkom, zbore Hit Gyülekezete. Hoci zbor v tej dobe ešte zďaleka nedosahoval terajších rozmerov, diali sa v ňom mnohé divy a zázraky. Blízky Jozefov priateľ bol chromý na obe nohy, ale Boh ho napriek tomu uzdravil. Práve toto získalo jeho pozornosť. Ďalej si všimol ohnivú vieru v očiach a v srdciach ľudí, ktorých tam videl, a po ktorej túžil aj on.

Asi najsilnejšou časťou zhromaždenia boli svedectvá Józsefa Nagya o uzdraveniach, ktoré videl. Hovoril o uzdravení malého dievčatka, ktoré nešťastne spadlo priamo do hrnca s vriacou vodou. S popáleninami na celom tele, s otravou krvi z hnisania po popálení a v bolestiach, čakalo v nemocnici na svoju smrť. Rodičia sa však obrátili s prosbou o pomoc na zbor Hit. Služobník, ktorý bol poslaný, aby sa za dievčatko modlil, bol práve József Nagy. Výsledkom modlitby viery priamo v nemocnici bolo slávne uzdravenie. Po modlitbe sa dievčatku uľavilo a na tretí deň mu sňali obväzy. Pod obväzmi bola znovu stvorená, úplne nová pokožka. Celá rodina sa po tejto udalosti obrátila k Pánovi a dnes sú aktívnymi členmi zboru.

Hovoril tiež svedectvá o vyslobodení od démonov ako o veci, ktorá nevyzerá veľmi esteticky, ale výsledok aj tak stojí za to. Hovoril o mladom mužovi, ktorého vzorom bol Jimi Hendrix. Podľa neho sa snažil vyzerať, a tak sa aj obliekal. Keď sa za neho modlil pastor Németh, mladý muž vyskočil zo svojich topánok a dopadol o tri metre ďalej. Topánky zostali na mieste. Na ďalší týždeň prišiel do zboru namiesto Jimiho Hendrixa slušne oblečený, ostrihaný a upravený mladý muž. Hovoril tiež o mladom mužovi, na ktorého počas kázni prišiel taký pocit úteku, že vyskočil von oknom a ušiel. Vraj sa už nikdy nevráti. Podľa Jozefových slov, dnes je z neho pastor.

Čo sa týka účasti, sála bola plná. Okrem domácich, nás prišlo povzbudiť aj niekoľko cezpoľných bratov a mládežníci z KS Žilina. Na konci zhromaždenia vystúpilo na výzvu prijať Ježiša Krista niekoľko ľudí. Netrúfnem si povedať, či je to návštevou Józsefa Nagya alebo niečím iným, ale aj na ďalších bohoslužbách v nasledujúcich týždňoch sme videli viac obrátení ako predtým. V každom prípade je veľmi dobre, že je možné sa takto vzájomne posilniť. Sme veľmi vďační za túto návštevu a prajeme Józsefovi Nagyovi a Martinovi Meliškovi, ktorý ho na všetkých zhromaždeniach opäť verne prekladal, všetko dobré a veľa úspechov v službe Pánovi.Související články

Církev víry – sbor v Olomouci|Logos 6 / 2016 | Lenka Škardová|Představujeme
Richard Marshall v Martine a v Žiline|Logos 6 / 2008 | Daniel Šobr |Rozhovor
KS Milosť - Olomouc|Logos 6 / 2007 | Redakce |Představujeme
Kresťanské konferencie|Logos 10 / 2018 | Redakce |Ze života církve
Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Ze života církve