Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Júlová Kresťanská konferencia

Banská Bystrica 17.–19.7.2020 

logos-2020-08-konferencia-2.png

Konferencia sa tradične začala už v piatok večer mládežníckym zhromaždením. Sobota bola čo do programu bohatšia ako v minulosti, prebehli totiž hneď tri zhromaždenia, lebo k tradičnému rannému a večernému zhromaždeniu sa pridalo aj poobedné, čo spoločne s krstami vytvorilo skutočne „nabitý“ konferenčný program. Vyvrcholením konferencie bola ako vždy slávnostná nedeľná bohoslužba.

Na stretnutiach bola atmosféra Božej prítomnosti a pomazania, ktorá konferenciu sprevádzala. Všetci prítomní zažili, že hlad po Bohu otvára nebo, a to predovšetkým vtedy, keď sa veľa duchovne hladných ľudí s vierou zhromaždí na jednom mieste.

Témy konferencie boli viaceré: Pastor Jaroslav Kříž hovoril o posvätení a o tom, ako byť súčasťou prebudenia. V nedeľu pokračoval kázňou o autorite veriacich a v tejto téme pokračoval aj pastor Peter Kuba. Na konferencii sme počuli aj pastorov Mária Ovčara a Adriana Šestáka, prvý hovoril o Eliášovom zápase s Jezábeľou a druhý na poobednom zhromaždení vyučoval o modlitbe. Konferencia mala aj zahraničného hosťa. V sobotu večer nám slúžil povzbudením Slova a svojím pomazaním budapeštiansky evanjelista József Nagy. 

logos-2020-08-konferencia-3.png

Na úsilie technického tímu usporiadateľov, vieru zúčastnených a službu chváličov aj kazateľov odpovedalo samé nebo a všetci sme sa rozišli do svojich domovov povzbudení čerstvým Božím dotykom.

Záznam konferenčných kázní nájdete na našom kanáli „Kresťanské spoločenstvo“ na platforme soundcloud.com.Související články

Kresťanská Konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Jarná kresťanská konferencia|Logos 5 / 2016 | Daniel Šobr |Ze života církve
Kresťanská konferencia október 2012|Logos 12 / 2012 | Alena Filipková|Ze života církve
Kresťanská konferencia január 2013|Logos 2 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Veľkonočná konferencia|Logos 5 / 2009 | Daniel Šobr |Ze života církve