Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Logos srpen 2020


Logos srpen 2020

Vybíráme

Bože, čo vlastne mám robiť?

Jaroslav Kříž | Téma

Bože, čo vlastne mám robiť?

Zamyslime sa nad Božou vôľou všeobecne – ako nad pojmom – i nad tým, aký vlastne má súvis s naším pozemským životom. Čtěte víc...

Teória medzery

Daniel Šobr | Vyučování

Teória medzery

Čo sa stalo medzi prvým a druhým veršom knihy Genezis? Čtěte víc...

Kultúra 2020

Michal Tausk | Vyučování

Kultúra 2020

Kam pokročila progresívna spoločnosť? Čtěte víc...